BGRegistar.com

БАЛКАН САСТ ЕООД

Информация

БАЛКАН САСТ ЕООД

Адрес: София, ул."Охридско езеро" No3 Тел: 02 822 01 20 Email: office@bsast.com URL: БАЛКАН САСТ ЕООД
БАЛКАН-САСТ ЕООД е дъщерно дружество на АЖД Прага, една от водещите фирми в Европа за производство на системи и устройства за безопасност в железопътния, автомобилния транспорт и метрополитена.
БАЛКАН САСТОснована през:
 • м. юли 2004 год.
Предмет на дейност:
 • Изследвания и развой,
 • Проектиране,
 • Производство,
 • Монтаж,
 • Сервиз на системи и устройства за безопасност и управление в железопътния, шосейния транспорт, метрополитена и др.
Инвестиции:
 • Инвестициите за развойна дейност, за изграждане на производствено-технически комплекс, за сертифициране на продукцията и за пренос на съвременни технологии са на фирмата-майка АЖД Прага.
Главни цели:
 • Осигуряване производството на базови системи и устройства за безопасност за железопътния, шосейния транспорт и метрополитена на България;
 • Производство на нови системи за управление и безопасност чрез директен пренос на съвременни технологии;
 • Реализиране на завършен цикъл инженерингови услуги в сътрудничество с водещи български и чуждестранни фирми;
 • Гарантирано поддържане с резервни части на произвежданите системи и устройства за времето на техния пълен ресурс;
 • Активност на пазара на системите и устройствата за безопасност в железопътния, шосейния транспорт и метрополитена на страните от Балканския полуостров.
Безопасност и управление в железопътния и шосейния транспорт Производствени площи:
 • Закрити площи, новопостроени, отговарящи на европейските норми и критерии за здравословни и безопасни условия на труд – 4 500 кв.м.;
 • Открити площи – 1500 кв. м.
Девиз:
 • Качество и безопасност с марка “Произведено в България”

Контакти

БАЛКАН САСТ ЕООД

0028220120