BGRegistar.com

А ЛОГИСТИКС - Услуги

Услуги

А ЛОГИСТИКС

А ЛОГИСТИКС ЕООД предлага специализирани транспортни услуги, както за международен транспорт, така и за превоз на комплектни и групажни товари в страната.

 

Пратките се поемат и доставят от врата до врата, без значение на използвания транспорт - сухопътен, по въздух или по вода.


А Логистикс извършва :


Експресни доставки - при непрекъснат транзит с двама шофьори. Доставки от врата до врата в цяла Европа и страната с транзитно време от 12 ч. / Унгария / до 70 ч. / Испания /. Фирмата разполага с превозни средства готови за незабавно потегляне за превоз на спешни, бързоразвалящи се товари или пратки за изложения. Предлага гъвкаво обслужване на конкурентни цени, изпраща потвърждение за извършена доставка веднага след изпълнението на заявката.

 

Логистика на текстил и конфекция на закачалки - експресни доставки на различни по обем партиди конфекция с модерни специализирани автомобили. Изпращане и доставка на мостри. Транспорт на материали за производството. Консолидиране и дистрибуция на готовата продукция - както дрехи на закачалки така и опаковани в кашони. Директна доставка до магазин или склад на клиента. Гарантирани срокове на доставка. Доставки в определен ден или в определен час. Складиране. Предлага се и превоз на групажни пратки от дрехи на закачалки.

 

Превоз на висо обемни товари - хенгери до 120 свм, мегатрейлъри до 102 свм.

 

Превоз на стоки под темепературен режим - експресни доставки, възможност за превоз на групажни пратки.

 

Превоз на опасни товари - по - голямата част от използваните превозни средства са оборудвани за превоз на опасни товари / ADR /.

 

Превоз на извънгабаритни товари - тежки товари и товари с извънгабаритни дължини/ширини.

 

Превоз на лични вещи - групажен транспорт до Англия, Португалия, Италия, Испания, Великобритания, Ирландия и други дестинации на комплектни и групажни пратки от/до България.

 

Комбиниран транспрот по земя, въздух и море.

 

Складиране в София, Консолидация, Деконсолидация на пратки.

 

Логистика по проекти - Консултации, организации и изпълнение на комплексни логистични решения за Вашия бизнес проект.


Освен това A ЛОГИСТИКС предлага и допълнителни услуги като :

 

  • Митническо складиране
  • Складиране на опасни товари
  • Picking and Packing
  • Карго застраховане
  • Консултации

 

Контакти

А ЛОГИСТИКС

София, бул. България 98, сгр. Астра, офис 4Г
024398050, 024398059
024398051