BGRegistar.com

АЯКС - МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ЕТ

Информация

АЯКС - МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ЕТ

Аякс - Маргарита Василева ЕТ е със седалище град Монтана.

 

Развива своята дейност в областта на услугите. Фирмата предлага различни счетоводни и одиторски услуги и данъчни консултации.

 

За времето на своето съществуване Аякс - Маргарита Василева ЕТ се е утвърдила, като една от най - добрите в своя бранш, търсена и предпочитана, като честен и коректен партньор.

 

Във фирмата работи екип от квалифицирани специалисти с дългогодишен опит, гарантиращи предлагането на бързи и качествени счетоводни услуги.

 

Аякс - Маргарита Василева ЕТ предлага обмяна на опит,  добра практика и консултации в областта на счетоводството.

 

Предлага следните услуги :

 

     -  Счетоводно обслужване.

     -  Счетоводна обработка на документи.

     -  Счетоводни отчети - годишни и междинни.

     -  Изготвяне на счетоводни справки.

     -  Труд и работна заплата.

     -  Регистрация на фирма.

     -  Закриване на фирма.

     -  Годишно счетоводно приключване.

     -  Публикуване на годишен финансов отчет.

     -  Статистически справки.

     -  Консултантски услуги.

     -  Допълнителни услуги.

Контакти

АЯКС - МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ЕТ

Монтана, ж.к. Младост 1, бл.20
096301208