BGRegistar.com

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД - Продукти

Продукти

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД

Аурубис България АД произвежда и предлага следните продукти :


 

 

Катоди - 221 000 тона годишно производство.

 

 

 

 

Сярна киселина - 1 милион тона годишно производство.

 

 

 

 

Фаялит - железен пясък - прахообразен материал, който се използва в циментовата индустрия. 

Контакти

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД

Пирдоп, Промишлена заона
072862331, 072862303