BGRegistar.com

АТА КОНСУЛТ ООД

Информация

АТА КОНСУЛТ ООД

АТА Консулт ООД е създадена през 1997 година със седалище град София. Развива своята дейност в областта на услугите. Тя е одиторска компания, специализирана в извършването на консултантски услуги, както  на местни, така също и на чуждестранни юридически лица.

 

За времето на своето съществуване, вече петнадесет години, агенцията се е утвърдила, като една от най - добрите в своя бранш, търсена и предпочитана, като честен и коректен партньор. Целта на консултантската агенция  е да предоставя качествени услуги, извършени от добре подготвени специалисти, на достъпни цени.

 

Екип от квалифицирани специалисти, е на Ваше разположение, относно провеждането на компетентни консултации в областта на данъчното, осигурителното законодателство и счетоводната отчетност. Тук ще получите висококачествени услуги, коректно и отговорно отношение, както и стриктно спазване на добрите работни практики с индивидуален подход към всеки отделен клиент. 

 

Дружеството се управлява и представлява от съдружниците :

 

     -  Радосвета Кирилова Веселинова, която е дипломиран експерт - счетоводител.

     -  Румен Тодоров Веселинов, който е дипломиран експерт - счетоводител.

 

АТА Консулт ООД е член на :

 

     -  PrimeGlobal.

     -  Института на дипломираните експерт - счетоводители от 1997 година.

     -  Асоциация на специализираните счетоводни предприятия.

 

Консултантската агенция се занимава и извършва следните услуги :

 

     -  Независим финансов одит.

     -  Счетоводство.

     -  Мониторинг.

     -  Финансов анализ.

     -  Труд и работна заплата.

     -  Консултации.

     -  Обучение.

Контакти

АТА КОНСУЛТ ООД

София, бул. България N° 81 В, eт.8
092958927, 028592029, 028580565