BGRegistar.com

АСТОН СЕРВИЗ ООД - Дейност

Дейност

 сметосъбиране от астон сервиз

 

Астон Сервиз е компания с дългогодишен опит, специализирана в сметосъбиране, сметоизвозване, дейности по управление на отпадъци, зимна поддръжка на пътната мрежа, поддържане на чистотата на обществените площи и пространства и други.


Притежава разрешително за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци на територията на цялата страна.


Основните дейности са диверсифицирани, съобразно договорите и изискванията на клиентите. 

 

Копманията има подписани концесионен договор с Община Плевен за поддържане на чистотата на града и с 30 промишлени предприятия на територията на град Русе.


Астон Сервиз разполага с транспортна и специализирана техника, сметосъбирачи и необходимото оборудване за извършване на дейността си.

 

Притежава бази на територията на Русенска област и Общините Червен Бряг, Плевен и град София, офиси в градовете Русе, Плевен и София.


Към момента дружеството извършва сметосъбиране, извозване на ТБО, поддръжка на сметища, миене и други на територията на над 100 населени места в Северна България, включително общинските-административни центрове Русе, Плевен и обслужва над 200 000 души.

 

Контакти

АСТОН СЕРВИЗ ООД

София, бул. България 60 В, Бизнес център - ет. 4, офис 8
0888428121