BGRegistar.com

АСТОН СЕРВИЗ ООД

Информация

АСТОН СЕРВИЗ ООД

 Астон Сервиз ООД е българска компания, учредена през 2002 год. със седалище град София.

 

Има регионални представителства е градовете Русе и Плевен.

 

Специализираната и дейност включва сметосъбиране, сметоизвозване, дейности по управление на отпадъци, зимна поддръжка на пътната мрежа, поддържане на чистотата на обществените площи и пространства.

 

Астон Сервиз притежава разрешително за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци на територията на цялата страна. Фирмата разполага с бази разположени на територията на Русенска област, Община Плевен, Община Мъглиж, Община Дулово, Община Червен Бряг и в град София.


Основните дейности са разпределени и се изпълняват съобразно договорите и изискванията на клиентите.


Към момента дружеството извършва сметосъбиране, извозване на ТБО, поддръжка на сметища, миене и метене на територията в над сто населени места в България и обслужва над 250 000 души.

 

Астон Сервиз има сключени договори за поддържане на чистотата на град Плевен, сметосъбиране, извозване и депониране на ТБО, миене, метене с общините Айтос, Георги Дамяново, Девин, Медковец, Опака, Дулово, Столична община и 30 промишлени предприятия на територията на гр. Русе, над 30 предприятия на територията на Столицата, извършва събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки с възложители ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД в градовете Плевен, Червен Бряг, Луковит, Кнежа, Искър и София.


Астон Сервиз притежава всякакви видове съдове за ТБО, транспортни средства, като специализирани сметосъбирачи, контейнеровози, челни товарачи, миячки и метачки.

 

Компанията разполага с персонал от около 285 души, със съответната специализация и квалификация, която е необходима за извършване на дейността във фирмата, като при необходимост се наема допълнителен персонал на граждански договор и се ползват услугите на различни консултанти и експерти.

 

Астон Сервиз притежава разрешително за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци на територията на цялата страна издадено от МОСВ и е сертифицирана от Lloyds Register Quality Assurance - London UK, за въведена система за управление на качеството ISO 9001 : 2008 , и сертификация от Lloyds Register Quality Assurance - London UK за система за управление на околната среда ISO 14001:2004 и Сертификация от Lloyds Register Quality Assurance - London UK за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд : BS OHSAS 18001:2007 . 

 

От основаването си до днес, компанията е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша. Предлага услуги с високо качество на конкурентни цени.

 

Екипът от компетенти специалисти, работи професионално, отговорно, в крак с новото време, печелейки доверието на своите клиенти и партньори.


Предлагайки професионализъм и прецизност на работа, Астон Сервиз се е наложила и утвърдила, като една от най - добрите фирми в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.

 


Компанията се представлява от г-н Стефан Иванов в качеството на Управител.

 

 

Контакти

АСТОН СЕРВИЗ ООД

София, бул. България 60 В, Бизнес център - ет. 4, офис 8
0888428121