BGRegistar.com

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България - Членове на АРИБ

Членове на АРИБ

 Дружествата, членове на АРИБ представляват 80% от пазара на продукти за растителна защита на българския пазар: - БАСФ

 

 - Байер

 

 - Дау АгроСайънсис

 

 - Кне Сертис

 

 - Дюпон

 

 - Адама

 

 - Синджента

 

 - Суммит Агро

 

 - ФМС Агро България

 

 - ЮПЛ България

 

Членове на Асоциация Растителнозащитна Индустрия България, могат да бъдат всички търговски фирми и нестопански организации, които работят за развитието на модерно и конкурентноспособно българско земеделие, за употребата на ПРЗ в контекста на устойчивото земеделие в България и споделят принципите и убежденията на АРИБ.

 

Контакти

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България

София, ул. Балша 1, блок 9, офис 801
029532702
029532702

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България