BGRegistar.com

АСОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ - Членове на АРИБ

Членове на АРИБ

Дружествата, членове* на АРИБ представляват 65% от пазара на продукти за растителна защита на българския пазар:

- БАСФ


- Байер КропСайънс


- Дау АгроСайънсис


- Дюпон


- Ефтимиадис


- Кемтура


- Адама


- Монсанто


- Синджента


- Суммит Агро*ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ,  МОГАТ ДА БЪДАТ ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ФИРМИ И НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО РАБОТЯТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МОДЕРНО И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО БЪЛГАРСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЗА УПОТРЕБАТА НА ПРЗ В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ, СПОДЕЛЯТ ПРИНЦИПИТЕ И УБЕЖДЕНИЯТА НА АРИБ!

Контакти

АСОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ

София, ул. Балша 1, блок 9, офис 801
029532702
029532702