BGRegistar.com

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България

Информация

АСОЦИАЦИЯ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България е организация, изпълняваща функцията на Гласът на растителнозащитната индустрия в страната.

 

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България

 

В структурата на АРИБ функционират 2 Работни Групи, които са ангажирани с разработването и изпълнението на различни проекти.

 

1. Регулаторна работна Група – дейността й се състои в ефективното прилагане на българското законодателство в частта по Растителна Защита

 

2. Група Устойчиво Земеделие – Групата работи за интензивното земеделие, безопасно за околната среда и здравето на хората

 

АРИБ е член на Европейската асоциация за растителна защита – ECPA.

 

Двете организации работят съвместно за прилагането на Европейската политика и законодателство в България. Целта е да се насърчават изследователската дейност и иновациите, да се подпомагне ефективното развитие на индустрията, да се защитават интелектуалната собственост и да се поощрява въвеждането на нови технологии и практики.

 

Контакти

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България

София, ул. Балша 1, блок 9, офис 801
029532702
029532702