BGRegistar.com

АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Информация

АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 

Асоциацията на месопреработвателите в България е доброволна организация с идеална цел. Основана е през месец юли 1994 година в град Велико Търново от 34 фирми-учредителки.

 


АМБ е създадена с финансова и организационна подкрепа от американската организация ACDI/VOCA.

 

 

Асоциацията работи в направление разширяване на достъпа до пазара, за да спомогне създаването на условия за лоялна конкуренция в бранша.

 

 


Организацията разполага със свой Експертен съвет, който разглежда всички технически и технологични въпроси, свързани с месния бранш.

 За членовете си АМБ предлага над 30 вида услуги, сред които консултантска дейност в областта на месопреработката, месодобива и търговията с месо и месни продукти. Подготовка и организация за участие в международни инвестиционни и технологични програми, кандидатстване за кредити и заеми пред национални и международни банкови институции. АМБ съдейства при изготвяне на бизнес планове на фирмите, извършва издателска дейност и много други.

 

 

Пред Асоциацията стои ясната цел - да бъде още по-полезна на широката общественост. Организацията заема утвърдено челно място в структурата на гражданското общество в България. Авторитетът и популярността на Асоциацията се учвеличават с всяка година.

 

 

Асоциация на месопреработвателите в България си партнира успешно с редица държавни и администативни институции при определянето на главните приоритети за развитие на месната индустрия в страната. АМБ взема активно участие при изпълнението на националната политика в областта на земеделието и хранителната промишленост.

 

 


Институцията е независима браншова, неправителствена организация. Асоциацията се стреми да представя и защитава компетентно, пред държавните институции, интересите на частните производители от бранша. АМБ цели да им сътрудничи за създаване на равнопоставена, конкурентноспособна, икономически целесъобразна бизнес среда за развитието на месния бранш.

 

 


Членовете на Асоциацията на месопреработвателите в България са над 150 фирми, заети в сферата на добива и преработката на месо, както и с други дейности, които съпътстват месната индустрия. 

 

 

80 фирми от 150-те члена са месопреработвателни фирми. Останалите са вносители на месо, доставчици на машини и оборудване и амбалаж, собственици на магазини и борси за месни продукти и други фирми, чиято дейност е свързана с месния бранш. 

 

 

Фирмите, членове на АМБ произвеждат голямо разнообразие от месни продукти: Варени колбаси, Баварски колбаси, Шунки, Формовани колбаси тип леберкез,Варено-пушени полутрайни и трайни колбаси, Суджуци и луканки, Сурово-сушени кръгли салами, Сурово-сушени месни продукти от нераздробени меса, Варено-пушени месни продукти от нераздробени меса, Месни продукти от оригинални традиционни български рецепри, Пастърми, Месни полуфабрикати, Създърми, пастети, аспици, субпродуктови колбаси.

 

 

Според ескпертна оценка фирмите-членове на Асоциацията заемат около 50% от пазара на месо и месни продукти в България.

 

 

Цели и Задачи

 

- Представителство и защита на правата и законните интереси на членовете пред държавната и общинска администрация и други органи и организации в страната и чужбина

 


- Подпомагане просперитета и престижа на бранша

 


- Подпомагане развитието на месопреработвателните предприятия

 

 

Дейности

 

- Събира, обобщава и предоставя на своите членове стопанска и друга информация

 

 

- Съдейства на своите членове за развитието на тяхната дейност чрез изготвянето на правни, икономически анализи и консултации, експертни оценки, инженерингови и информационни услуги, маркетингови проучвания, обучение на кадри, информационно обслужване чрез печатни издания

 


- Организира и провежда панаири и изложения и други дейности в съответствие с целите си

 

Контакти

АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

София, Бул. Шипченски проход, бл. 240, вх. А
029712671, 028709066
029373069