BGRegistar.com

АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ АКАДЕМИК

Информация

АУС АкадемикАсоциацията е основана през 1990 година като Университетски спортен съюз Академик.


През 1993 година организацията е преименувана на Асоциация за университетски спорт Академик, по предложение на тогавашния ректор на НСА, проф. Георги Кабуров.


АУС Академик осъществява дейност в обществена полза, която се изразява в популяризирането, развитието и утвърждаването на физическата култура в областта на българския спорт и в частност - студентите.


Целите и задачите на АУС Академик, са:


- Спортът сред студентите във висшите училища и колежите да се развива


- Да се провеждат инициатити, насочени към развитието и утвърждаването на българския университетски спорт и популяризирането на дейността на Асоциацията и сред студентите, които спадат към неспортуващите


- Българският студентски спорт да се утвърди пред международните организации в областта


- Да бъдат осигурени необходимите условия за активни спортни занимания на студентите


- Да се оказва съдействие за подобряването на системата за обучение по физическо възпитание и спорт във висшите учебни заведения и колежите


- Да се противопоставя на употребата на забранени стимулиращи средства или други начини за подготовка и/или участие в състезания, които увреждат здравето на студентите

 

 

В съответствие с държавния спортен календар, АУС Академик провежда общостудентски игри, национални студентски и държавни студентски първенства по 15 вида спорт.


Приоритетни в международния спортен календар са участията в зимни и летни Универсиади, както и участието в световни и европейски студентски първенства.


Асоциация за университетски спорт Академик е член на ФИСУ* и на ЕУСА**. България една от държавите-учредители на ФИСУ.

 

 

*Международната асоциация за университетски спорт
** Европейската асоциация за университетски спорт

Галерия

 

състезания по баскетбол за студенти

 

 волейбол за студенти

 

 организирани спортни занимания за студенти

Контакти

АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ АКАДЕМИК

София, Студентски град, НСА Васил Левски
0898776587