BGRegistar.com

АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

Информация

АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ


АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ е първата по рода си такава организация, която е създанена през месец май 2005 г. със следните цели:
  • Да подпомага, консултира на пострадалите при ПТП лица;
  • Да участва съвместно с държавни органи, застрахователи и неправителствени организации в актуализиране на законодателството в областта на застраховането;
  • Да разработва мерки, осигуряващи по-голяма безопасност на участниците в движението – водачи, пътници, пешеходци;
  • Предприема инициативи за повишаване на застрахователната култура;
  • Да си сътрудничи с органите на КАТ, местното самоуправление и държавната администрация за повишаване на безопасността на движение;
  • Активно да си взаимодейства с водещи медицински заведения за осигуряване на компетентна медицинска помощ на пострадали при ПТП.
ИДЕЯТА за създаването й  се зароди  след  анализ на причините за очерталата се тревожна тенденция от нарастване броя на тежките ПТП.
Тази тенденция рефлектира и върху застрахователния пазар поради факта, че българските граждани не са достатъчно запознати с правата си като застраховани. Те не са наясно с размера на обезщетението, което биха могли да получат, както и с процедурите за получаването му.
От друга страна много често застрахователите не са коректни към застрахованите. Процедурите за получаване на обезщетения все още са бавни и трудни.
Изискват се документи, които нямат отношение към обезщетението. Много често  неоснователно се отказва изплащане на обезщетение.
Това наложи учредителите да създадат такава обществена организация, която от една страна да защитава правата на пострадалите от ПТП и на застрахованите лица, а от друга да повишава застрахователната култура на гражданите.

Контакти

АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

София, бул. Скобелев 35, ет. 4, ап. 19
029522148