BGRegistar.com

АСАРЕЛ - РЕМОНТ ООД

Информация

АСАРЕЛ - РЕМОНТ ООД

 

АСАРЕЛ - РЕМОНТ ООД е фирма с дългогодишна история. Води своето начало преди повече от петдесет години, с изграждането и откриването на МОК Медет през 1964 година.

 

Създадени са цехове, осигуряващи ремонт на минното оборудване и снабдяване на предприятието с необходимите резервни части.

 

Асарел - Ремонт ООД е ремонтно предприятие, специализирано за ремонт и реконструкция на фабрично и руднично оборудване за рудодобивната промишленост.

 

Разположено на площадка Медет в района на село Панагюрски колонии. Предприятието се намира по средата на пътя Златица - Панагюрище.

 

С пускане в експлоатация през 1989 година на новосъздадения миннообогатителен комплекс Асарел - Медет, ремонтно - възстановителните цехове са оборудвани с нови машини и технологии, отговарящи на съвременните условия и изисквания.


След приватизация през 1999 година на Асарел - Медет АД, ремонтните дейности се обособяват в самостоятелни търговски дружества.

 

През 2006 година са направени значителни инвестиции за модернизирането на основните цехове, административната сграда, основното техническо оборудване, за иновация на технологиите и много други дейности.


Днес в Асарел - Ремонт ООД работят над сто и двадесет души, висококвалифицирани и добре обучени специалисти и работници.

 

РЕМОНТИ

В Асарел - Ремонт ООД се извършват оновни и текущи ремонти на следните машини, възли и спомагателно оборудване :

 

 • багери с обем на кофата до 14 м³
 • сонди с диаметър на длетото до Ø251 мм
 • булдозери с мощност до 500 .с.
 • челюстни трошачки с производителност 1200 t/h
 • конусни трошачки с производителност 700 t/h
 • гумени транспортни ленти с ширина до 1800 мм
 • сита и хидроциклони до 250 t/h
 • различни видове помпи - водни, шламови едно и многостъпални, радиални и аксиални
 • флотационни машини до 40 ³
 • филтри, сгъстители, въздоходувки, компресори, автотранспортна техника и други
 • основни и частични ремонти на електрооборудването за багери ЕКГ, сонди, самосвали, Белаз, Катерпилар, ОиК
 • динамично балансиране на ротори и турбини, вентилатори и помпи, електросъпротивителни пеши за сваляне и изпичане на намотките
 • освен производството на нови намотки, където е възможно се възстановява старата намотка, чрез изработване на нова изолация на активната част и челата.

 

За изброеното на по - горе оборудване се изработват широка гама резервни части.

 

 

Контакти

АСАРЕЛ - РЕМОНТ ООД

Панагюрище, площадка Асарел
034448365
0884333500, 0884333501
034445598