BGRegistar.com

АРХПЕРО ЕООД - Услуги

Услуги

АРХИТЕКТУРНО КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ


- консултации, предпроектни проучвания и концепция


- проектиране на жилищни, обществени, религиозни, промишлени сгради и интериор


- преустройства, реконструкции, реставриране и саниране


- градоустройство


- авторски и технически контрол


- 3D моделиране и визуализиране на интериор и екстериор
анимации


ИНЖЕНЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЧАСТИТЕ


- конструкции


- електро инсталации


- вик


- овк и топлотехника, енергийно обследване и енергоефективност


- геодезия


- план за безопасност и здраве


- пожарна и аварийна безопасност


ИЗГОТВЯНЕ НА СЕРТИФИЦИРАНИ ОЦЕНКИ


- на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания

Контакти

АРХПЕРО ЕООД

Смолян, бул. България № 26 А
030163310