BGRegistar.com

АРХИТЕКТУРНО БЮРО - АССА 2000

Информация

Информация

 

АРХИТЕКТУРНО БЮРО - АССА 2000 е със седалище град Пловдив, ул. Христо Чернопеев № 17.

 

Развива своята дейност в областта на проектантските услуги. Основна насока в дейността е реализирането на разнообразни архитектурни проекти и експертни консултации.

 

АРХИТЕКТУРНО БЮРО - АССА 2000 изготвя проекти в устройственото и инвестиционно проектиране, предоставя консултантски услуги и експертно оценяване. Архитектурното дружество се радва на подкрепата на надеждни и лоялни партньори.


Управител на фирмата е Елена Христова Апостолова - архитект. Регистрационен номер - 01058.


През изминалите години арх. Елена Христова Апостолова е изпълнила значителен брой и широк функционален спектър проекти в България.


Арх. Елена Апостолова е част от екипа, който изготви проект за построяване на пъвата пасивна къща в с. Марково. Проектът е пилотен и цели да покаже модел на пасивна къща у нас. Арх. Елена Апостолова притежава сертификат от института за пасивни къщи в Дармщат - Германия.


Печелила редица награди, като една от тях е трето място, връчена от вестник Строителство имоти за проект на жилищна сграда в Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 128.

 

Част от екипа на Архитектурно бюро - АССА 2000 са арх. Ива Стоянова и арх. Тихомир Стоянов.


За изминалите години АССА 2000 ЕООД е изпълнила значителен брой и широк функционален спектър проекти с локален териториален обхват на дейността, с отлично качество, постигани в оптимални срокове и конкурентни цени.


Успешно организира цялостния процес на проучване и проектиране, както на градоустройствени, така и на инвестиционни проекти.За времето на своето съществуване АССА 2000 ЕООД се е утвърдилa и наложилa, като една от най - добрите в архитектурния бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.

 

Контакти

АССА 2000 ЕООД

Пловдив, ул. Христо Чернопеев № 17
032640380
0888568730