BGRegistar.com

АРТ СТИЛ ООД - Продукти и Услуги

Продукти и Услуги

АРТ СТИЛ ООД

АРТ СТИЛ ООД предлага:

 

Графичният дизайн е визуализация на идеите. Художествените умения, алтернативното мислене и отлично познаване на съвременните технологии и средства за графичен дизайн, допринасят за успеха на дадения продукт. Продукти на графичния дизайн са: базиран графичен дизайн, символи, лога, опаковки и др.

 

Предпечат - неразделна част от графичния дизайн е предпечатната подготовка на файловете, необходима за качествено изделие.

Контакти

АРТ СТИЛ ООД

Варна, ул. Битоля 27
052657557
0878992012