BGRegistar.com

АРК - БИЛДИНГ ООД

Информация

АРК - БИЛДИНГ ООД

Арк - Билдинг ООД е частна строителна фирма основана през 2006 година със седалище град Ямбол, която зкупува изцяло създадената през 1989 година строителна фирма Янтар Карапетров ЕТ.

 

 

От 2007 година фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя - Първа група - за строежи четвърта и пета категория.

 

 

Предмета на дейност на Арк - Билдинг ООД е строителство, ремонт, монтажни работи и производство на AL и PVC дограма.

 

 

Фирмата извършва земни, армировъчни, бетонови и зидарски работи, кофражи, покриви, облицовки, мазилки, настилки, бояджийски, тенекеджийски, дрводелски и стъкларски услуги, монтаж на дограма и стоманени конструкции, хидро и топло изолации, тръбопроводи, отопление и вентилация, водопроводи и канализации, електроинсталации в сгради.

 

 

Арк - Билдинг ООД се стреми да предлага услуги с високо качество и коректност, оптимална организация, ефективност и контрол на работния процес.

 

 

В АРК Билдинг ООД е внедрена, поддържана и непрекъснато подобрявана Интегрирана система по управление на качеството, околната среда и условията на труд, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и OHSAS 18001:2007 с изключване по точка 7.3 - Проектиране и разработване, което се извършва чрез възлагане на лицензирани и утвърдени доставчици на тази услуга или се осигурява от възложителя.

 

 

За времето на своето съществуване Арк - Билдинг ООД се е наложила и утвърдила, като една от най - добрите в строителния бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.

 

 

Контакти

АРК - БИЛДИНГ ООД

Ямбол, ул. Железничарска № 12
046661209
0888771686
046662224