BGRegistar.com

АМЦСМП Надежда ЕООД

Информация

АМЦСМП НAДЕЖДА

Адрес: Варна, ул. Ген. Колев 66 Тел: 0898 56 64 28 Email: nadejda_md@yahoo.com URL: АМЦСМП НAДЕЖДА

Медицински център “НАДЕЖДА” е лицензирано здравно заведение за извънболнична специализирана помощ, пълна лабораторна диагностика, профилактика,  лечение, изготвяне на всички видове медицински сертификати. В точното време, от точните хора, за всички, които умеят да ценят здравето и времето си .
Фокусът на усилията ни през годините е работата за и със пациентите, защото в “НАДЕЖДА” всеки потърсил медицинска помощ човек е личност и обект на индивидуално внимание от страна на персонала за успешното решаване на неговия здравен проблем.
Целият екип от здравни работници и специалисти - лекари : клиницисти, микробиолог, имунолог, вирусолог, медицински сестри, лаборанти, акушерки са основния капитал на здравното заведение, хората, които в годините на упорита и всеотдайна работа превърнаха “НАДЕЖДА” от обещание в гаранция за ПРОФЕСИОНАЛНА ТОЧНОСТ.

Контакти

Медицински център Надежда

Варна, ул. Генерал Колев 66
052609932
0887825358