BGRegistar.com

АМИКО А ООД

Информация

АМИКО А ООД

Амико А ООД е със седалище село Белозем, област Пловдив.

 

Развива своята дейност в областта на селското стопанство.

 

Предлага на пазара пълен асортимент от висококачествени фуражи за всички категории селскостопански животни и птици.

 

Амико А ООД е лицензиран като производител на комбинирани фуражи за животновъдството към Българска Агенция по Безопасност на Храните към МЗХ.

 

За производството на безопасни комбинирани фуражи, е внедрена и се поддържа ефективна система за управление на безопасността на фуражите.

 

За своето производство фирмата разполага с две отделни линии :

 

За производство на комбинирани фуражи за непреживни животни. 

 

За производство на комбинирани фуражи за преживни животни.

 

Амико А ООД  непрекъснато модернизира технологичното оборудване, за да подобри качеството на произведените комбинирани фуражи.

 

Фирмата е в състояние да задоволи специфичните изисквания на своите клиенти, за което допринася екипа от квалифицирани и компетентни служители, които следят производствените процеси по цялата верига.

 

За да гарантира високото качество на произведения комбиниран фураж Амико А ООД работи единствено с одобрени доставчици на суровини.

 

За удобство на клиентите фуражите са пакетирани в опаковки от по двадесет и четиридесет килограма.

 

Фирмата предлага изпълнения на рецепти по изисквания на своите клиенти.

 

За времето на своето съществуване Амико А ООД се е наложила и утвърдила, като една от най - добрите в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.
 

Контакти

АМИКО А ООД

Белозем, област Пловдив
031592120, 031592132, 031593020
0885502048, 0887706694