BGRegistar.com

АМЕТА ХОЛДИНГ АД

Информация

АМЕТА ХОЛДИНГ АД

Амета Холдинг АД е основан през 1995 година със седалище Разград. От 1995 до 2000 година компанията участва  в различни селскостопански проекти.

 

Първоначално Българо - Американският инвестиционен фонд - Фонда има малък дял акции и е заемодател на Амета, но през 1999 година придобива  собствеността и управлението над цялата компания.

 

През 2001 дружеството насочва своит усилията към подобряване  условията за угояване на  бройлерите. В продължение на двадесет и четири месеца в халетата са инсталирани ново хранилно, поилно  и вентилационно оборудване.

 

След обстоино сравнение на различни хибриди е въведена нова генетична линия. Внедрени са модерни фермерски практики.

 

Във фуражния завод е внедрена нова гранулираща линия, след което се обръща голямо внимание на хранителните аспекти при производството на фуражи.

 

През 2003 Амета разшири дейността си чрез интегриране на нови ферми.  Тази интеграция осигури необходимата инфраструктура за превъщането на Амета в първокласен птицевъден комплекс. Разширението на преработвателното предприятие на компанията завършва през 2006 година, когато влизат в действие новите линии, които са окачваща, кланична и кормачна.

 

През 2007 завършва изцяло реконструирането и преоборудването на зоните за разфасовка, опаковка и експедиция.

 

Амета е печеливша, разрастваща се и независима българска компания, която търси начини да бъде най - добрия и най - печелившия производител на птиче месо в региона.

 

През 2009, Амета разширява своите контактите с Европейските вериги, ресторанти, с търговците на едро и дистрибуторите, които ги обслужват. Амета продължава да работи с местните KFC компании, но също така разработва и доставя спесифични, трудоемки  продукти  с добавена стойност за KFC подразделенията и в други държави. Амета работи с клиенти, които изнасят продукти за Германия, Франция и Великобритания.

 

Компанията доставя пълната гама от охладени и замразени пилешки продукти, както на вътрешния пазар така и в Европа. Амета се гордее, че задоволява специфичните изисквания на клиентите, посредством работата на своите  квалифицирани и компетентни служители.

Контакти

АМЕТА ХОЛДИНГ АД

Разград, Индустриална зона, Птицекланица - Пилко
084661086, 084660521
0885713310