BGRegistar.com

АЛКОМЕТ АД - Продукти

Продукти

АЛКОМЕТ АД

Алкомет АД произвежда и предлага :

 

 

 - Лети плътни кръгли блокове и лята лента, навита на рулa.

 

 - Студено валцовани листа, ленти и фолиа.

 

 - Горещо пресовани профили, тръби и пръти.

 

 - Елоксирани и боядисани профили и листа.

 

Годишният капацитет на леярния цех е 78 хиляди тона, на валцовия цех - 36 хиляди тона, на пресовия - 20 хиляди тона.

 

Съвременното производствено оборудване, внедрените системи за управление, прецизната апаратура за контрол на производствения процес, висококвалифицираният персонал, както и прилагането на добрите практики за корпоративно управление, са гаранция за високото качество на всички продукти и услуги, предлагани от Алкомет АД.

 

Произвежданите продукти, са с технически и качествени показатели, съответстващи на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14000:2004, OHSAS 18000:2007, AA, EN, DIN, BDS.

 

Дружеството работи по програми за ефективно решаване на проблемите по опазване на околната среда, намаляване на отпадъците, рециклирането и безопасното им съхранение.

 

Алкомет АД провежда собствен мониторинг на емисиите, отпадните води и отпадъците.


Контакти

АЛКОМЕТ АД

Шумен, Индустриална зона II
054858601, 054858625, 054858695, 054858609