BGRegistar.com

АЛВИК 1

Информация

АЛВИК 1

Адрес: София, бул. Горнобански 116 Тел: 02 920 00 46 / 02 989 71 67 / 0899 14 46 88 Email: alvik1@abv.bg URL: АЛВИК 1

„АЛВИК1” ООД е фирма в сферата на производството на алуминиева и PVC дограма, с 17 годишен опит  на българския пазар и като такава, предоставя стоки и услуги, отговарящи на изискванията на клиентите относно качество, професионализъм, компетентност и коректност.
Основа на дейността и успеха на „АЛВИК1” ООД е защитата на интересите на клиентите и богатата гама предлагани стоки и услуги.
Нашите усилия са насочени в три посоки:
 • Удовлетворяване изискванията и очакванията на нашите клиенти и да увеличаваме задоволството им посредством предлагане на висококачествени и надеждни продукти от утвърдени марки и доставчици;
 • Защита на интересите чрез запазване пазарният дял на фирмата;
 • Постоянна грижа за персонала, чрез осигуряване на комфортна работна среда, възмoжности за обучение и развитие, добро заплащане;
За постигане на професионализъм и високо качество на предлаганите продукти и услуги, ние се задължаваме да:
 • Поддържаме сертифицирана система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001 - 2008;
 • Поддържаме високо ниво на квалификация на персонала, с оглед динамиката в областта на производството на алуминиева и PVC дограма;
 • Приемаме само поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно, професионално и в срок;
 • Проверяваме ефективността на нашите услуги и тяхната пригодност да изпълняват изискванията и очакванията на клиентите;
 • Адекватна реакция на настъпващите изменения във външната среда – субекти на пазара, пазар, държава, околна среда;
 • Създаваме добра работна атмосфера за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, подобряване на комуникациите, постоянно повишаване на квалификацията, спазване на изискванията за сигурност, охрана на труда, опазване на околната среда, ангажираност към качествена работа, признание на лични и колективни успехи;
 • Изпълняваме услуги, предоставяме стоки и подаваме желана информация на нашите клиенти бързо, точно и в подходяща форма;
 • Проверяваме ежегодно нашата система за управление на качеството и постигнатите цели за подобряване на качеството.

Контакти

АЛВИК 1

0029200046/029897167/0899144688