BGRegistar.com

Акта Прим ООД - Услуги

Услуги

Акта Прим ООД - консултантски, данъчни и счетоводни услугиОт създаването си до днес, счетоводна кантора Акта Прим залага на висок професионализъм, лоялност и конфиденциалност по отношение на своите клиенти.

 

Предоставя висококачествени консултантски, данъчни и счетоводни услуги, конкретно ориентирани и съобразени с особеностите и спецификата на бизнеса и изискванията на клиентите.

 

Високата квалификация на целия екип, позволява прилагането на прозрачност и високи стандарти, превръщайки знанията във финансови изгоди за клиентите.

 

 

Предлага:

 


СЧЕТОВОДСТВО

 

 • Обработка и регистриране на първични счетоводни документи
 • Поддържане на синтетични и аналитични счетоводни сметки
 • Изготвяне на оборотни ведомости
 • Ежемесечно изготвяне на документи и платежни нареждания за разплащания с държавните институции 
 • Взаимодействие с данъчната администрация

 


ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТИ

 

 • Изготвяне на годишни финансови отчети и приложения към тях
 • Изготвяне на консолидирани финансови отчети и приложения към тях
 • Изготвяне на междинни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации на юридически и физически лица
 • Изготвяне на годишен статистически отчет
 • Озготвяне на доклади и отчети до управлението и собствениците

 


ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

 

 • Администриране на трудово правни и облигационни правоотношения 
 • Изготвяне на ежемесечни ведомости за заплати на персонала и възнаграждания по граждански договори 
 • Изготвяне и подаване в държавните институции на ежемесечни справки – декларации за социално и здравно осигуряване
 • Ежемесечно изготвяне на документи и платежни нареждания за разплащания с персонала и с държавните институции във връзка с възнагражденията
 • Ежемесечен контакт и взаимодействие с органите на Националната агенция за приходите по повод трудово-правни отношения и граждански договори с физически лица

 


ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

 • Независим финансов одит
 • Консултантски услуги във връзка с прилагане на данъчно, счетоводно и трудово законодателство
 • Административни услуги
 • Публикуване на финансови отчети

 

 

Акта Прим е предпочитан партньор на редица компании, които оперират на територията на страната и чужбина в сферата на строителството, търговията, транспорта, услугите и други сектори.

 

Счетоводната компания е отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.

 

Контакти

Акта Прим ООД

София, ул. Лайош Кошут 33
029531193
0888661455