BGRegistar.com

АКТА ПРИМ ООД

Информация

АКТА ПРИМ ООД

 

АКТА ПРИМ ООД е учредена през 2005 година, като дъщерна фирма на Дружество за одит и консултации ООД.

 

Развива своята дейност по счетоводно обслужване на клиенти от групата.

 

Разполага с екип от девет високо квалифицирани експерти в областта на счетоводството, данъците, труда и работната заплата и социалното осигуряване.

 

Работещите в АКТА ПРИМ ООД имат добра езикова подготовка и ползват английски, немски, руски и турски.


АКТА ПРИМ ООД спазва следните принципи в своята работа :

 

 • Професионален подход
 • Коректност и стабилност
 • Внимание за всеки клиент


В резултат на прецизната работа, коректно и професионално отношение, клиенти на фирмата са значителен брой престижни български и чуждестранни фирми и физически лица с разнообразна дейност в сферата на производството, търговията, строителството и услугите, както и сдружения и организации с нестопанска цел.

 

 

КОНТАКТИ

 

София, ул. Лайош Кошут 33

Тел.: 029531193

E-mail: aktaprim@gmail.com 
E-mail: aktaprim@abv.bg

Web Site: www.aktaprim.bg

 

УСЛУГИ

АКТА ПРИМ ООД предлага следните услуги :


СЧЕТОВОДСТВО

 

 • Обработка и регистриране на първични счетоводни документи
 • Поддържане на синтетични и аналитични счетоводни сметки
 • Изготвяне на оборотни ведомости
 • Ежемесечно изготвяне на документи и платежни нареждания за разплащания с държавните институции 
 • Взаимодействие с данъчната администрация


ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТИ

 

 • Изготвяне на годишни финансови отчети и приложения към тях
 • Изготвяне на консолидирани финансови отчети и приложения към тях
 • Изготвяне на междинни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации на юридически и физически лица
 • Изготвяне на годишен статистически отчет
 • Озготвяне на доклади и отчети до управлението и собствениците


ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

 

 • Администриране на трудово правни и облигационни правоотношения 
 • Изготвяне на ежемесечни ведомости за заплати на персонала и възнаграждания по граждански договори 
 • Изготвяне и подаване в държавните институции на ежемесечни справки – декларации за социално и здравно осигуряване
 • Ежемесечно изготвяне на документи и платежни нареждания за разплащания с персонала и с държавните институции във връзка с възнагражденията
 • Ежемесечен контакт и взаимодействие с органите на Националната агенция за приходите по повод трудово-правни отношения и граждански договори с физически лица


ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

 • Независим финансов одит
 • Консултантски услуги във връзка с прилагане на данъчно, счетоводно и трудово законодателство
 • Административни услуги
 • Публикуване на финансови отчети

 

Контакти

АКТА ПРИМ ООД

София, ул. Лайош Кошут 33
029531193
0888661455