BGRegistar.com

Акаунтинг Сървисис България ЕООД - Услуги

абонаментно счетоводно пакетно обслужване софия, акаунтинг сървисиз българия, акаунтинг сървисиз българия еоод, акаунтинг сървисис българия, акаунтинг сървисис българия софия, висококачествени счетоводни услуги софия, качествени данъчни консултации софия, качествено месечно счетоводно отчитане, коректен партньор в счетоводното обслужване софия, лицензирана счетовдна фирма софия, лоялен партньор в счетоводното обслужване софия, набор от комплексни счетоводни услуги софия, надежден партньор в счетоводното обслужване софия, наложила и утвърдила се счетоводна компания софия, опитна счетоводна фирма софия, партньор в счетоводството и бизнес услугите софия, професионални счетоводни услуги софия , професионални услуги в областта на счетоводството, първокачествени услуги в професионалния одит, счетоводна компания акаунтинг сървисис българия, счетоводна фирма за абонаментно пакетно обслужване, счетоводна фирма с абонаментни пакети софия, счетоводна фирма с дългогодишен опит на пазара, счетоводна фирма с квалифициран персонал, фирма за професионални бизнес консултации, фирма за цялостно счетоводство, фирма за цялостно счетоводство софия, фирма с опит в счетоводството софия, цялостни решения за потребности на бизнеса

Услуги

Акаунтинг Сървисис България залага на висок професионализъм, лоялност и конфиденциалност по отношение на своите клиенти.


Високата квалификация на целия екип, позволява прилагането на прозрачност и високи стандарти, превръщайки знанията във финансови изгоди за клиентите.


Предлага широк набор от счетоводни и бизнес услуги:

 

 

  • Счетоводство и персонал

 

 - Осчетоводяване на приходите и разходите


 - Изготвяне на дневници по ЗДДС


 - Финансов анализ на цялостната дейност


 - Водене на складови наличности


 - Издаване на фактури


 - Изготвяне на платежни документи

 

 

  • Данъчно обслужване

 

 - Годишни данъчни декларации за корпоративен данък, ДДС, данък върху доходите на физическите лица и др.


 - Месечна справка-декларация по ЗДДС


 - Платежни нареждания за изплащане на данъци и такси


 - Удостоверения за наличие или липса на данъчни задължения, платени данъци, декларирани данни и др.

 

 

  • Корпоративни финанси

 

 - Изкупуване от собствения или външен мениджмънт


 - Управление на недвижими имоти


 - Преструктуриране на задълженията

 

 

  • Бизнес консултации

 

 

  • Фирмена регистрация

 

 - Проверка за уникалност на фирменото име


 - Подготвяне на всички необходими документи според вида юридическо лице


 - Записване на час при нотариус за заверка на необходимите документи


 - При необходимост, съдействие за откриването на банкова сметка


 - Подаване на документите в Агенция по вписванията


 - Предоставяне на готовите документи


 - Поръчване на фирмен печат

 

 

  • Данъчни консултации

 

 - Данъчен анализ и оптимизация


 - Данъчно представителство и данъчна защита

 

 

  • Правни съвети

 

 

  • Одит

 

 - Одит на финансовите отчети


 - Одит на бенефициенти по програми за финансиране


 - Независими консултантски услуги


 - Обучения в областта на вътрешния и външния одит

 

 

Акаунтинг Сървисис България предлага абонаментно пакетно обслужване на месечна база, което гарантира по-ниски разходи и цялостен контрол върху дейностите, свързани със счетоводството, обслужването на заплати и данъчно-осигурителните задължения.

Контакти

Акаунтинг Сървисис България ЕООД

София, ул. Добруджа 5, ет. 1
029818995
029818995