BGRegistar.com

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Информация

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, съществува от 1964 година. Академията, по това време, е Филиал на тогавашната Българска държавна консерватория в София.

 

 

През 1972 година Филиалът е преобразуван в самостоятелен Висш музикално-педагогически институт.

 

 

В този период стартира обучението на студенти по музикално-фолклорни специалности. Така мисията на новото висше училище придобива уникален характер.

 

 

Началото на обучението по хореографски специалности е поставено през 1975 година. Новото направление води до преименуване на висшето училище през 1995 година - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство.

 

 

Скоро след промяната стартира и обучението по специалности в областта на изобразителните изкуства.

 

 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, е единственото от четирите висши учебни заведения по изкуства в България, разположено извън Столицата.

 

 

АМТИИ е сред първите висши училища в страната, получило редовна държавна институционална акредитация, през 1998 година. Всички специалности, по които се провежда обучение, са акредитирани.

 

 


Издаваните от Акдемията дипломи се признават навсякъде по света. Широкият спектър на сътрудничество с висши училища и авторитетни български и чуждестранни институции по изкуствата дава много възможности за всестранни изяви и успешна професионална реализация и кариерно развитие на възпитаниците на висшето училище.

 

 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив поддържа успешни и редовни контакти с други висши учебни заведения по изкуства в различни европейски страни. По-тесните сътрудничества на Академията са с Висшето училище по музика "Франц Лист" - Ваймар, Германия; Университета "Гутенберг"-Майнц Германия; Музикалната академия "Станислав Монюшко"-Гданск, Полша; ГМПИ "Гнесини"- Москва, Русия; Музикалната консерватория "Р. Корсаков", Санкт-Петербург, Русия; Литовската академия за музика - Вилнюс, Литва; Института по изкуствата "Г. Музическу"- Кишинев, Молдова; Университета "Улудаг" - Бурса, Турция и други.

 

 

Висшето учебно заведение организира многобройни творчески прояви, конкурси, концерти и други, съвместно с Гьоте институт, Британски съвет, Чешки център, Алианс-Франсез.

 

 

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив е член на Асоциацията на европейските консерватории, музикални академии и висши училища по музика, включена е и като редовен член на Международната организация за фолклорно изкуство към ЮНЕСКО.

 

 

Контакти

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2
032601441
032632467