BGRegistar.com

АДВОКАТ СНЕЖАНА ТАШЕВА - Семейно, гражданско и административно право

адвокат административни актове и мълчалив отказ, адвокат дела по предаване на деца за извеждане, адвокат заместващо съгласие при извеждане на дете, адвокат заместващо съгласието на единия родител, адвокат издръжка на малолетни и непълнолетни деца, адвокат изпълнителни дела по предаване на деца, адвокат незабавното връщане на деца в държавата, адвокат по осиновяване и международно осиновяване, адвокат предаване деца за извеждане извън страната, адвокат придобиване на българско гражданство, адвокат режим на лични отношения родители и деца, адвокат снежана ташева, адвокат хагска конвенция за отвличане на деца, връщане на деца в обичайното им местопребиваване, дела предаване на деца за извеждане извън страната, добър адвокат административни дела и актове, добър адвокат граждански дела софия, добър адвокат дела по хагска конвенция, добър адвокат за развод по взаимно съгласие софия, добър адвокат за развод по исков ред софия, добър адвокат извеждане на деца извън страната, добър адвокат медиатор софия, добър адвокат международно отвличане на деца, добър адвокат осиновяване на деца софия, добър адвокат оспорване на бащинство софия, добър адвокат по осиновяване софия, добър адвокат привременни мерки софия, добър адвокат припознаване на деца софия, добър адвокат родителски права софия, добър адвокат семейно право софия, добър адвокат споделено родителство софия, добър адвокат установяване на произход софия, опитен адвокат международно отвличане на деца, препоръчан адвокат административни дела и актове, препоръчан адвокат граждански дела софия, препоръчан адвокат дела по хагска конвенция, препоръчан адвокат за развод по взаимно съгласие, препоръчан адвокат за развод по исков ред софия, препоръчан адвокат медиатор софия, препоръчан адвокат международно отвличане на деца, препоръчан адвокат осиновяване на деца софия, препоръчан адвокат оспорване на бащинство софия, препоръчан адвокат по осиновяване софия, препоръчан адвокат привременни мерки софия, препоръчан адвокат припознаване на деца софия, препоръчан адвокат родителски права софия, препоръчан адвокат семейно право софия, препоръчан адвокат споделено родителство софия, препоръчан адвокат установяване на произход софия, снежана ташева софия

Семейно, гражданско и административно право

Семейно право

В областта на семейното право, Адвокат Снежана Ташева предоставя компетентна правна помощ и съдействие по следните въпроси:

 

 • Развод по взаимно съгласие и развод по исков ред;

 

 • Издръжка на малолетни и непълнолетни деца. Искове за присъждане или увеличаване на първоначално присъдена издръжката за дете;

 

 • Упражняване на родителските права. Режим на лични отношения между родители и деца;

 

 • Искове за установяване на произход, припознаване, осиновяване на деца, оспорване на бащинство, прекратяване на осиновяване. Пълно и непълно осиновяване и други;

 

 • Заместващо съгласие на единия от родителите чрез съдебно решение - при извеждане на дете извън границите на Република България и издаване на необходимите лични документи за детето;

 

 • Международни осиновявания и осиновявания с международен елемент.

 

Адвокат Снежана Ташева предоставя квалифицирана подкрепа и надеждна и компетентна правна помощ в сферата на семейното право.

 

Гражданско право

 

В областта на гражданското право, Адвокат Снежана Ташева предоставя следните специализирани правни консултации:

 

 •  Правни консултации по гражданскоправни въпроси;

 

 • Осъществяване на процесуално представителство и правна защита по граждански дела;

 

 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;

 

 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;

 

 • Оказване на съдействие пред нотариус;

 

 • Изготвяне на договори;

 

 • Осъществяване на процесуално представителство и правна защита по граждански дела пред Върховен касационен съд, свързани с образувани дисциплинарни производства срещу частни съдебни изпълнители и нотариуси;

 

 • Правна помощ и съдействие по дела за смяна на име.

 

Адвокат Снежана Ташева осигурява надеждна правна подкрепа във всеки етап от процесите. Съчетава експертните си знания с индивидуален подход, осигурявайки висок стандарт на услугите си.

 

Административно право

В областта на административното право, Адвокат Снежана Ташева предоставя следните компетентни правни консултации:

 

 • Правни консултации по въпроси, сързани с действия или бездействия на административни органи;

 

 • Обжалване на административни актове или мълчалив отказ;

 

 • Осъществяване на процесуално представителство и правна защита по административни дела пред Административните съдилища и Върховен административен съд;

 

 • Правна помощ и съдействие в процедурата по придобиване на българско гражданство;

 

 • Правна помощ и съдействие в процедурата по отказ от гражданство.

 

Адвокат Снежана Ташева предоставя индивидуален и подходящ за клиента съвет по всички подобни казуси. С нейна помощ, клиентите могат да се възползват от компетентност и опит в разрешаването на сложни административни въпроси.

Контакти

АДВОКАТ СНЕЖАНА ТАШЕВА

София, ул. Света София 8, ет.2, кантора 201
0878387857