BGRegistar.com

АДВОКАТ СНЕЖАНА ТАШЕВА - Международно отвличане на деца

адвокат административни актове и мълчалив отказ, адвокат дела по предаване на деца за извеждане, адвокат заместващо съгласие при извеждане на дете, адвокат заместващо съгласието на единия родител, адвокат издръжка на малолетни и непълнолетни деца, адвокат изпълнителни дела по предаване на деца, адвокат незабавното връщане на деца в държавата, адвокат по осиновяване и международно осиновяване, адвокат предаване деца за извеждане извън страната, адвокат придобиване на българско гражданство, адвокат режим на лични отношения родители и деца, адвокат снежана ташева, адвокат хагска конвенция за отвличане на деца, връщане на деца в обичайното им местопребиваване, дела предаване на деца за извеждане извън страната, добър адвокат административни дела и актове, добър адвокат граждански дела софия, добър адвокат дела по хагска конвенция, добър адвокат за развод по взаимно съгласие софия, добър адвокат за развод по исков ред софия, добър адвокат извеждане на деца извън страната, добър адвокат медиатор софия, добър адвокат международно отвличане на деца, добър адвокат осиновяване на деца софия, добър адвокат оспорване на бащинство софия, добър адвокат по осиновяване софия, добър адвокат привременни мерки софия, добър адвокат припознаване на деца софия, добър адвокат родителски права софия, добър адвокат семейно право софия, добър адвокат споделено родителство софия, добър адвокат установяване на произход софия, опитен адвокат международно отвличане на деца, препоръчан адвокат административни дела и актове, препоръчан адвокат граждански дела софия, препоръчан адвокат дела по хагска конвенция, препоръчан адвокат за развод по взаимно съгласие, препоръчан адвокат за развод по исков ред софия, препоръчан адвокат медиатор софия, препоръчан адвокат международно отвличане на деца, препоръчан адвокат осиновяване на деца софия, препоръчан адвокат оспорване на бащинство софия, препоръчан адвокат по осиновяване софия, препоръчан адвокат привременни мерки софия, препоръчан адвокат припознаване на деца софия, препоръчан адвокат родителски права софия, препоръчан адвокат семейно право софия, препоръчан адвокат споделено родителство софия, препоръчан адвокат установяване на произход софия, снежана ташева софия

Международно отвличане на деца

 Адвокат Снежана Ташева предлага следните висококачествени правни услуги в делата за международно отвличане на деца:

 

  •  Професионална правна помощ и съдействие по въпроси, свързани с международното отвличане на деца;

 

  • Осъществяване на процесуално представителство и правна защита по дела, свързанис незабавното връщане на деца в държавата по обичайното им местопребиваване, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 25.10.1980г.;

 

  • Осъществяване на процесуално представителство и правна защита по изпълнителни дела в изпълнително производство по предаване на деца за извеждане извън страната.

 


Адвокат Снежана Ташева се ангажира с решаването на сложни правни въпроси и с предоставяне на подходящи решения, които гарантират интересите и благосъстоянието на децата.

 

С прецизност, опит и стремеж към отличие, се грижи за всеки случай, осигурявайки правна помощ, която не само отговаря на юридическите изисквания, но и отразява нейната ангажираност към благополучието на децата и техните семейства.

Контакти

АДВОКАТ СНЕЖАНА ТАШЕВА

София, ул. Света София 8, ет.2, кантора 201
0878387857