BGRegistar.com

АДВОКАТСКА КАНТОРА БИЗ - КОНСУЛТ - Дейност

Дейност

АДВОКАТСКА КАНТОРА БИЗ - КОНСУЛТ

Адвокатска кантора Биз - Консулт осигурява правно обслужване на различни стопански субекти - предприятия, фирми и представителства от различни отрасли в страната и чужбина, в това число предприятия от областта на индустрията, търговията, услугите, финансите, развлекателната индустрия, лечебни заведения.

 

Предлага  юридическото обслужване и на физически лица, нуждаещи се от правни консултации, съвети и съдействие.

 

Висококвалифициран и компетентен екип се грижи за бързото и ефективно решаване на Вашите правни въпроси и проблеми.

 

Своя авторитет и успех Адвокатска кантора Биз - Консулт е постигнала прилагайки своите познания и богат опита в сферата на правото и всеотдайността в работата си.

 

С дългогодишен опит, натрупан в работата за закрила на имуществени и неимуществе интереси на своите клиентите - мащабни предприемачи в различни сфери на стопанския живот.

 

Пълноправен член на Адвокатска колегия в град Бургас.

 

Адвокатска кантора Биз - Консулт предлага помощ и доверено партньорство в следните правни области :

 

Корпоративно право.

 

Търговско и облигационно право.

 

Несъстоятелност.

 

Приватизация.

 

Чуждестранни инвестиции.

 

Право на пребиваване на чужденците в Република България.

 

Вещно право.

 

Затрахователно право.

 

Данъчно право.

 

Административно право.

 

Трудово право.

 

Съдебни и арбитражни дела.

 

Наследствено право.

 

Семейно право.

 

Облигационно право.

 

Правно обслужване с абонамент.

Контакти

АДВОКАТСКА КАНТОРА БИЗ - КОНСУЛТ

Бургас, ул. Александровска № 91, ет.1
056841855
0888456483