BGRegistar.com

АДВОКАТСКА КАНТОРА БИЗ - КОНСУЛТ

Информация

АДВОКАТСКА КАНТОРА БИЗ - КОНСУЛТ

Адвокатска кантора Биз - Консулт е създадеана през 1998 година със седалище град Бургас.

 

Кантора Биз - Консулт предлага консултации и подпомага успешно български и чуждестранни предприемачи, търговци, търговски дружества и физически лица.

 

Екипът състоящ се от висококвалифицирани специалисти, професионалисти с опит ползва няколко работни езика и е специализиран в сферата на правното обслужване и консултации, осигуряващ успешен мениджмънт.

 

Кантората разполага с юристи, мениджъри, икономисти, външни консултанти - специалисти с богат професионален опит.

 

Адвокатска кантора Биз - Консулт предоставя правна помощ и мениджмънт във всички сфери, касаещи изцяло дейността на клиентите. 

 

Никола Пенев  - Адвокат с богат професионален опит във вещното, облигационното, семейното и наследствено право, административното и наказателното право.

 

Има значителен опит в процесите, касаещи недвижими имоти, включително и в реституционните производства.

 

Натрупал дългогодишен опит в процесуалното представителство по граждански, административни и наказателни дела, както и в застрахователните спорове.

 

Владее като работни езици немски и английски. 

 

Евелина Тончева - Адвокат, занимаващ се активно с търговско и корпоративно право, облигационно и вещно, семейно и наследствено право.

 

Адвокат Тончева е участвала в изготвянето на правни анализи на предприятия, съставяне, изменения и допълнения на приватизационни договори, консултации на български и чуждестранни инвеститори по въпросите на приватизацията и инвестициите.

 

Придобила е опит в създаването и управлението на смесени дружества между български и чужди инвеститори.

 

Владее като работен език немски.

 

Адвокат Евелина Тончева е доверен адвокат на посолството на Германия за регион Бургас.

 

 

Контакти

АДВОКАТСКА КАНТОРА БИЗ - КОНСУЛТ

Бургас, ул. Александровска № 91, ет.1
056841855
0888456483