BGRegistar.com

АГРОМАХ ЕООД - Дейност и Продукти

Дейност и Продукти

Агромах ЕООД се утвърди и наложи като една от най- добрите в своя бранш, добре ориентирана пазарно, насочила дейността си към сектора на инфраструктурното строителство.Дейност:- Добив и обработка на инертни материали


- Производство и полагане на бетонови смеси


- Производство и полагане на бетонови елементи


- Производство на асфалтови смеси


- Пътно строителство


- ВиК строителство


- Изкопно - земни услуги


- Транспортни дейности


- Строително - изпитвателна лаборатория

 

 

Продукти:

 


- Бетонови изделия


- Инертни материали


- Бетон


- Асфалт

 

 

Контакти

АГРОМАХ ЕООД

Бело поле, Производствена база - Агромах
073861200, 073861655, 024239220, 074780289
0888229091
0886111156