BGRegistar.com

АГРОМАХ ЕООД

Информация

АГРОМАХ ЕООД

 

Агромах ЕООД е основана през 1995 година, основно ориентирана в дейности, свързани с обработка на земеделски земи и зърнени култури.

 

В периода от 1995 до 1999 година фирмата стопанисва машини и съоръжения, с които обработва около двадесет - тридесет хиляди декара земя и насаждения.

 

През 1999 година Агромах като наложила се аграрна фирма, добре ориентирана пазарно, се насочва и към друг сектор на стопанството - инфраструктурното строителство. Един от първите значими обекти в тази дейност фирмата осъществява, участвайки като основен изпълнител в проект за изграждане на Трасе за отпичен кабел Кюстендил - Гюешево, изпълнявайки осемнадесет километра кабелен път и спомагателни съоръжения за същия.

 

След изпълнението на този проект Агромах печели правото да бъде главен подизпълнител на италианската фирма Тодини Конструкционе Дженерале за рехабилитация на главен път Е 79 - в участъка Дупница - Кулата.

 

Този факт се явява решаващ за преориентирането на фирмата от аграрния сектор към инфраструктурното строителство. С оглед тенденциите за развитие на капиталовото и инфраструктурното строителство, Агромах прекратява изцяло дейността си в селското стопанство и насочва усилията си в сектор - инфраструктурното строителство.

 

От 1999 година до сега Агромах ЕООД участва в изграждането като изпълнител и подизпълнител на пътища, канализационни и водни съоръжения, инфраструктурни обекти, строителство на административни, производствени и жилищни сгради с национално и регионално значение.

 

Едновременно с това фирмата се насочва към добив, производството и продажба на инертни материали, бетонови смеси и циментови разтвори.

 

Освен подизпълнител на фирма Тодини АД, Агромах е основен партньор на фирма Продефтики.

 

Фирмата разполага със собствена Трошачно - миачна сортировачна инсталация, както и с мобилни миещи пресевни инсталации, мобилни роторни, челюстни и конусни трошачки.

 

Притежава земекопна техника за извъшване на различна по вид, изкопно - земна работа, обособена с голям брой товарни автомобили, тип – самосвали.

 

Агромах ЕООД разполага и със собствени бетонови възли от най - ново поколение, като производственият процес е завършен и за целта функционират тридесет и пет бетоновоза с различна работна вместимост и пет бетонпомпи с различна работна дължина.

 

Контакти

АГРОМАХ ЕООД

Бело поле, Производствена база - Агромах
073861200, 073861655, 024239220, 074780289
0888229091
0886111156