BGRegistar.com

АГРОБУЛТЕХ ООД

Информация

АГРОБУЛТЕХ ООД

 Адрес: Стара Загора, ул. Железни врата 10 Тел: 042 63 99 05 / 042 60 05 59 / 0885 84 05 96 Email: abtoffice@agrobultech.com URL: АГРОБУЛТЕХ

Фирма АГРОБУЛТЕХ предлага на своите клиенти производство и продажба на селскостопански машини, съоръжения и сервиз за тях. Ивършване на селскостопанска дейност с тях, обработка на земя.

На Вашето внимание представяме част от машините:

 

Барабанна сенокосачка модел Т-ТЧБМ се използва за косене на различни видове свежи фуражи, диворастящи и крайпътни треви.
Задвижването се осъществява чрез редуктор и ремъци, постоянно обтегнати от специален пружинен обтегач. Автоматичен предпазител пази режещите части от повреда. Височината на косене се регулира. По периферията на двата диска са разположени шарнирно закрепени ножове, които много равномерно и при висока скорост извършват коситбата. Лесно се преминава от “транспортно” в “работно” положение.
 
Използването на все повече и по-тежки средства за механизация на почвената обработка води до сбиване и уплътняване на почвата в дълбочина. Затруднява се проникването на влагата и внасяните чрез торене хранителни вещества. Това е често срещано явление при нивите и многогодишните трайни насаждения.
За да се избягнат тези неблагоприятни последици се използва специалния ВИБРАЦИОНЕН ПЛУГ ЗА ДЪЛБОКА ОРАН МОДЕЛ Т-ТД 1151 (ПРОДЪЛБОЧИТЕЛ). Чрез него се разрохква почвата на дълбочина до 60 см, без да се създава опасност от разкъсване на кореновата система, тъй като почвата не се преобръща. Запазва се почвената влага, без да се създава опастност от почвена ерозия. Машината е много подходяща за продълбочаване на почвата преди засаждане на нови трайни насаждения.
Прикачването към трактора е опростено на три точки, а специалната вибросистема получава движение от силоотводния вал.
 
Машина за раздробяване на стъбла и клонки с вертикални ножове модел Т-ДСП (мулчер/сечка) е предназначена за раздробяване на стъбла от слънчоглед, царевица, памук и др. Ефикасно е приложението й за раздробяване на клонки и пръчки след резитбата на овощните градини и лозята. По този начин допълнително се наторяват площите, отпада необходимостта отпадъците да се изнасят или запалват. Движението към работните органи се взема от силоотводния вал на трактора чрез система от затворени редуктори.
Разработени са и четири разновидности при които задвижването е от хидромотор, свързан към хидравличната система на трактора. Използват се множество вертикално разположени ножове, които с лекота раздробяват обработваемата растителна маса. По задния профил на машината е разположена редица от шини които без остатък подвеждат и повдигат към вертикалните ножове и най-малките стъбла, пръчки или клонки. Работната височина се регулира чрез опорните колела на машината. Прикачването към трактора е на три точки.

Машината за силажиране на царевица модел Т-МСМ е предназначена за силажиране на царевица в малки и срдноголеми животновъдни ферми. Има висока производителност, лесна е за експлоатация и поддръжка. Рязането при тази машина се осигурява от изготвени от специална стомана два диска и 12 ножа, чиято конструкция позволява регулиране едрината на силажа до 5 мм. Вграденото заточно устройство лесно презаточва ножовете с което се избягва загуба на мощност. Има и предпазно устройство от претоварване. Чрез вентилаторните перки, готовата силажна маса се продухва към прикаченото ремарке. Равномерното натоварвне се регулира от кабината.
Прикачването се извършва на три точки, а движението се взема от силоотводния вал, като в машината няма ремъци и зъбни вериги което е гаранция за дълготрайна и безаварийна работа. Монтираното помощно колело намалява конзолното натоварване на навеснта система и транспортирането до мястото на работа.

 Пневматичната редова сеялка модел T-PНM 4001 е предназначена за сеитба на слънчоглед, царевица, захарно цвекло, памук, грах, фасул, домати и други. Чрез смяната на специалните дискове, пренастройката за сеитба на различните култури се извършва бързо и лесно. Снабдена е със специален механизъм за регулиране на междуредията. Има монтирани кутии за директно торовнасяне. Прикачването се извършва на три точки. Работните органи поучават задвижване от силоотводния вал на трактора. От каталога, който получавате заедно с машината, можете да намерите нужната част и да направите заявка за доставка.

Контакти

АГРОБУЛТЕХ

0042639905/042600559/0885840596