BGRegistar.com

АГРИЯ АД

Информация

АГРИЯ АД

Агрия АД е създадена през 1932 г., за да задоволи пазара на препарати за растителна защита в България.

 

След преобразуването в акционерно дружество през 1998 година, постепенно се превръща в една от водещите компании в сферата, която произвежда, внася и търгува с хербициди, фунгициди, инсектициди, биостимулатори, растежни стимулатори и микроелементи.

 

Нашите препарати се използват в българското селско стопанство повече от 70 години и са добре познати на пазара.

 

Продуктовата гама, предназначена за България се състои както от продукти, произведени от нас, така и от продукти, осигурени чрез внос от световните лидери в агробизнеса.

 

Днес в АГРИЯ АД съществуват два основни цеха за прозводство, формулация и разфасовка на препарати за растителна защита от групата на Дитиокарбаматите и мед-съдържащи водноумокряеми прахове:

 

  • Обособено производство “Дитиокарбамати”.
  • Обособено производство“Формулация и разфасовка на препарати за растителна защита”.
  • Обособено производство “Аминиране на органични киселини”.

 

Продуктите на АГРИЯ АД се окачествяват в Изпитвателна лаборатория, акредитирана по БДС EN ISO 17025. Със съвременни методи и модерно оборудване, стриктно се изследват показателите на цялата продукция.

 

Дружеството изнася препарати за растителна защита в повече от 50 страни от Европа, Азия, Южна Америка, Африка и Близкия Изток.

 

Развитието на Агрия АД е във всички посоки – модернизиране и увеличаване на производството, внедряване на нови продукти, опазване на околната среда, ангажираност към екологията и качеството.

Контакти

АГРИЯ АД

Пловдив, Асеновградско шосе
032638369, 032273500