BGRegistar.com

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ - Програми

Програми

 

 

Бакалавърски програми:

 

 

- Управление на регионалното развитие – Редовно и Задочно обучение

 


- Аграрна икономика - редовно и задочно обучение

 


- Аграрен туризъм – Редовно и Задочно обучение

 


- Екология и опазване на околната среда – Редовно и Задочно обучение

 


- Биологично земеделие – Редовно обучение

 


- Агролесовъдни системи и планинско земеделие – Редовно обучение

 


- Аграрно инженерство - Редовно и Задочно обучение

 


- Агрономство (Полевъдство) - Редовно и Задочно обучение

 


- Агрономство (Растителни биотехнологии) – Редовно обучение

 


- Селекция и семепроизводство - Редовно и Задочно обучение

 


- Растителна биология – Редовно обучение

 


- Агрономство (Лозаро-градинарство) – Редовно и Задочно обучение

 


- Агрономство-хидромелиорации – Редовно обучение

 


- Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) – Редовно обучение

 


- Агрономство (Декоративно градинарство) - Редовно обучение

 


- Растителна защита - Редовно и Задочно обучение

 


- Зооинженерство – Редовно и Задочно обучение

 

 

Магистърски програми:

 

 

- Растениевъдна продукция

 


- Лечебни, ароматни и вкусови растения

 


- Селекция и семепроизводство

 


- Растителни биотехнологии

 


- Plant Biotechnology

 


- Агробизнес

 


- Лозарство, с основи на винарството

 

 

И много други, които можете да видите на сайта на Университета.

 

 

 

Докторски програми:

 

 

- Зоология

 


- Генетика

 


- Биохимия

 


- Физиология на растенията

 


- Екология и опазване на екосистемите

 


- Механизация и електрификация на растениевъдството

 


- Почвознание

 


- Агрохимия

 

 

И много други, които можете да видите на сайта на Университета.

 

 

Контакти

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

Пловдив, бул. Менделеев № 12
032633232, 032654200
032633157