BGRegistar.com

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

Информация

Началото на висшето аграрно образование в РБългария се поставя през 1921 година в град София. То е поставено с откриването на Агрономически факултет към Университета.

 

 

С Указ, публикуван в ДВ от 20 август 1945 г., в град Пловдив е открит университет, разполагащ с два факултета – Медицински факултет и Агрономо-лесовъден факултет.

 

 

През 1950 година е създаден самостоятелен Висш селскостопански институт Васил Коларов – ВСИ.

 

 

С постановление с № 3 на МС от 1977 година, ВСИ – Пловдив се определя като единствено висше училище, подготвящо специалисти - кадри за земеделието в България.

 

 


През ноември месец 2000 година, Висшият селскостопански институт (ВСИ) е акредитиран успешно. През 2001година ВСИ се преобразува в Аграрен университет – Пловдив (АУ), с Решение на 38-то Народно събрание на Република България, прието на 10 април същата година.

 


В Аграрен университет – гр. Пловдив се осъществява обучението на студенти за придобиване на образователно-квалификационни степени – „Бакалавър“ и „Магистър“ както и за образователно-научна степен „Доктор“, за български и чуждестранни граждани.

 

 

Към днешна дата, студентите на АУ – Пловдив се обучават в следните 4 факултета:

 

- Агрономство

 


- Лозаро-градинарство

 


- Растителна защита и агроекология

 


- Икономика

 

 

Контакти

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

Пловдив, бул. Менделеев № 12
032633232, 032654200
032633157