BGRegistar.com

АВТО БОЙС

Информация

АВТО БОЙС

Адрес: София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 107, вх. 1, ет. 4, ап. 10 Тел: 02 826 93 39 / 0888 54 97 54 Email: auto_boys@abv.bg URL: АВТО БОЙС

АВТО БОЙС ООД е дружество, което провежда подготовка на кандидат – водачи на МПС от категории: A, М, В, С, D опреснителни курсове и възстановяване на отнети контролни точки от КАТ.
Фирмата е с утвърдени позиции по отношение на прецизността и качеството на услугите, които предлага. В нея работят висококвалифицирани специалисти с богат професионален опит. Разполага с нов съвременно оборудван кабинет, отговарящ на всички европейски изисквания за теоретична подготовка и нови автомобили за практическо обучение.

Занятията се водят от висококвалифициран преподавател с дългогодишен стаж, който е на разположение на кандидат-водачите всеки делничен ден от 12.00 ч. до 18.45 ч. Продължителността на теоретичното обучение е 40 учебни часа.
Категория А:
Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 18 г. и да има свидетелство за управление на МПС от категория В. При липса на кат. В, кандидатът подлежи на теоретично обучение и изпит пред ДАИ.
Категория М:
Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 16 години.
Необходими документи за записване в курс: Копие на лична карта и цветна снимка 1бр.

Категория В:
Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 17 г. и 9м.
Необходими документи за записване в курс: Копие на лична карта, копие на диплома за завършено образование и цветна снимка 1бр.
Необходими документи за записване в курс: Копие на лична карта, копие на свидетелство за завършено образование, 1 бр. снимка, копие на свидетелство за управление на МПС и талон.
Категория С:
Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 18 г. и да има свидетелство за управление на МПС от категория В.
Категория D:
Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 21 г., две години след завършен курс за кат.С.

Необходими документи за записване в курс: копие на лична карта, копие на диплома за завършено образование, копие на свидетелство за управление на МПС от категория С, копие на контролен талон и удостоверение за психологическа годност (издава се от ИААА).
Карта на водача:
НАРЕДБА 41 от 04.08.2008 г. (Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008 г.) се издава на основание чл. 7б, ал. 5 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент.
Тази карта е задължителна за всички водачи на територията на Европейския съюз, които управляват МПС от кат. С1; С1+Е; С; С+Е; D1; D1+E; D; D+E, както и тези които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка.

1. На начално обучение подлежат всички водачи които са придобили съответната категория както следва: С; С+Е- след 10.09.2009 г. D; D+Е- след 10.09.2008 г. (след завършване на курса кандидатите полагат изпит, който се състои от тест, отворени въпроси и решаване на два казуса).
2. На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва: С; С+Е- преди 10.09.2009 г. D; D+Е- преди 10.09.2008 г. (след завършване на курса кандидатите не полагат изпит)
Обучението и картата за квалификация на  водача, която е издадена от съответната „Регионална Дирекция-ДАИ”, имат валидност 5 години от датата на завършване на съответния курс. При подновяването и всички водачи подлежат на периодично обучение. След приключване на обучението Учебния център издава Удостоверение за преминат курс. Копие на това удостоверение и заявление по образец се подават в съответната Регионална Дирекция (ДАИ – по адресна регистрация), след което изчакват изработката на самата карта.

Контакти

АВТО БОЙС

София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 107, вх. 1, ет. 4, ап. 10
0028269339/0888549754