BGRegistar.com

ХИМГАРДСИСТЕМ

Информация

ХИМГАРДСИСТЕМ

Адрес: София, ул. Г. С. Раковски 138, ет. 5 Тел: 02 988 23 66 / 0888 86 63 53 / 0887 57 90 72 Email: chimgard@mail.bg URL:

ХИМГАРДСИСТЕМ ООД е дружество, създадено през 2000 година, с предмет надейност: комплексни строителни и ремонтни дейности в индустрията. Фирмата е регистрирана в Камарата на строителите в България.
Компанията има опит повече от 15 години в:
 • Комплексно проектиране на промишлени обекти;
 • Изработка, доставка и монтаж на стоманени конструкции;
 • Изпълнение и монтаж на стоманобетонови конструкции;
 • Монтаж на стоманена и РVС дограма;
 • Монтаж на покривни и стенни обшивки;
 • Монтаж, усилване, подмяна и укрепване на стоманени ферми в промишлени халета;
 • Изработка, доставка, монтаж и опроводяване на ел., КИП и А апаратура;
 • Доставка и монтаж на тръбопроводи от PVC, полиетилен и полипропилен;
 • Ремонт и поддръжка на стоманени и стъклопластови баки, тръбопроводи и съоръжения;
 • Пoкривни хидрoизолации;
 • Изработка, доставка и монтаж на стоманени тръбопроводи за вода, газ, нефт и други;
 • Демонтаж, монтаж на клапи, компенсатори и др. съпътстващи стоманените тръбопроводи съоръжения;
 • Изpаботка, достaвка, мoнтаж на ВиК;
 • Комплексни строително-монтажни дейности;
 • Пясъкоструене, антикорозионна и огнезащита за агресивни среди на стоманени и стоманобетонни конструкции;
 • Специализирани покрития за високи температури, висока абразивност, маслоустойчивост и др.;
 • Всички видове саморазливни подове, химическа защита, киселинноустойчиви облицовки и др.
За изпълнение на своите проекти, фирмата разполага с:
 • Производствени бази;
 • Строителна техника;
 • Специализирана апаратура, машини и инструментариум;
 • Висококвалифицирани специалисти в сферата на промишленото строителство.

Контакти

ХИМГАРДСИСТЕМ

София, ул. Г. С. Раковски 138, ет. 5
0029882366/0888866353/0887579072