BGRegistar.com

ХИМАТЕХ АД

Информация

ХИМАТЕХ АД

Акционерно дружество ХИМАТЕХ е наследник на преобразувания през 1991 г. Централен институт по химическа промишленост, основан като научно-изследователска организация през 1954 година.

 

Основната дейност на дружеството се реализира в научно-изследователска,  опитно-промишлена, търговска и производствена дейност в областта на химическата промишленост и свързаните с нея отрасли на националната икономика.

 

В периода на своето 40-годишно съществуване ХИМАТЕХ (Централен институт по химическа промишленост) развива и поддържа научно-техническа и производствена специализация в следните области на производствено - икономическата дейност:

 

Научно-изследователска, производствена и търговска дейност в областта на:

 

  • антикорозионните полимерни материали и защита от корозия в цялата сфера на националната икономика;
  • повърхностно - активните вещества, текстилно-спомагателните средства на тяхна основа и препарати на битовата химия;
  • спомагателни материали за промишлеността, строителството и селското стопанство;
  • специализираната полимерна продукция, в т. ч. продукция на  силиконова основа;
  • неорганичните соли и продукти;
  • техническите каучукови изделия.

 

Оторизирана контролно - аналитична и арбитражна дейност в областта на продукцията на химическия отрасъл, хранително - вкусовата промишленост, селското стопанство и други отрасли на икономиката.

 

Дружеството извършва консултантска, сервизна и инженерингова дейност в областта на реализирания от нея предмет на дейност. Квалификацията на научно-техническия потенциал, натрупания опит в периода на дългосрочната специализация, позволяват продукцията на дружеството да отговаря на съвременните европейски стандарти, което го прави търсено и перспективно на българския и международния пазар.

 

Организацията поддържа и развива дългогодишно научно-техническо, производствено и търговско сътрудничество с партньори, както в България, така и от  Украйна, Русия и страните от Балканския регион.

 

 

Контакти

ХИМАТЕХ АД

София, ул. Асен Йорданов 14
029651300, 029651259, 029651313, 029651267