BGRegistar.com

СИД 1 ООД - Предимства на СИД 1

Предимства на СИД 1

СИД 1 ООД

СИД 1 ООД работи от 2001 година и до днес е натрупала богат опит и знания.

 

Повече от осем години извършва входящ и изходящ контрол на горивата дистрибутирани от ОМВ - България ООД и Сакса ООД.

 

През целият период от дейността си лабораторията е окачествявали горивата на десетки фирми, включително няколко години на Шел.

 

През 2012 година ИЛГ към СИД 1 получи АКРЕДИТАЦИЯ от БСА по 29 физико - химични показатели на горива по европейските и вътрешни нормативни документи, а през 2013 година лабораторията бе включена в професионално изпитване на гориво за дизелови двигатели организирано от Институт за Интер - лабораторни Изследвания в Холандия. Лабораторията получи сертификат за ОТЛИЧНО представяне в това изпитване.


ИЛГ към СИД 1 работи с нови съвременни апарати на фирми като щвейцарската Metler Toledo, немските Herzog, американските Antek и Perkin Elmer и други.


Предварителната подготовка на лабораторията позволява да реагира своевременно на новоприетите норми за изпитване качеството на горивата.

 

Още от 2010 година в ИЛГ към СИД 1 се изпитва FAME по EN 14078/2009 година, докато другите лаборатории започнаха това изпитване през второто полугодие.

 

Лабораторията прави изпитване с газов хроматограф на био - етанол, задължителен компонент в автомобилните бензини от 1 март 2013 година.


Дейността на ИЛГ - СИД 1 се обслужва от най - необходимия минимален административен персонал, което позволява да предлага ниски цени на извършваните услуги, без това да е за сметка на качеството.

 

Лабораторията има гъвкава ценова политика, която включва система от отстъпки за количества.


ИЛГ към СИД 1 предлага кратки срокове на реакция за взимане на проби и изпитването им. За високото качество на работа говори факта, че през 2009 г. и 2011 година лабораторията бе включена в кръгово изпитване на горива от лабораториите обслужващи фирмите на ОМВ във всички Европейски страни и резултатите бяха съпоставими с останалите.

 

През 2011 година лабораторията на ИЛГ - СИД 1 бе включена в кръгово изпитване на горива от лабораториите в страната.

 

Лабораторията предлага на своите клиенти любезно отношение и компетентно мнение.

 

Екипът от квалифицирани специалисти с богат опит предоставят безплатна консултанска помощ на клиентите си.

 

ИЛГ - СИД 1 препоръча на фирми с по - малък оборот, преди закупуването на по - големи количества горива да изпитат мостри от тях.

 

Контакти

СИД 1 ООД

Нови Искър, кв. Курило, Петролна База Зебра
028770238
0887207980
028770238