BGRegistar.com

СИД 1 ООД

Информация

СИД 1 ООД

СИД 1 ООД - лаборатория за изпитване на горива, се занимава с окачествяване на светли нефто - продукти.

 

Лабораторията е оборудвана с нови съвременни апарати за изпитване на най - съществените показатели.

 

Методите за изпитване, са съобразени с изискванията залегнали в европейските и български стандарти за качество на горивата.

 

За извършване на изпитвателната дейност СИД 1 разполага с екип от високо квалифицирани специалисти, отлични професионалисти с богат опит.

 

Лабораторията е акредитирана от БСА по 29 физико - химични показатели на горива по европейските и вътрешни нормативни документи. Заповед №1600 / 15.02.2012 година.

 

Лабораторията за изпитване на горива към СИД 1 разширява обхвата на дейността си извън акредитация с изпитване на следните физико - химични показатели на различни видове масла :

 

  • Кинетичен вискозитет при 40C и 100C
  • Визкозитетен индекс
  • Пламна температура в открит тигел по Кливланд
  • Температура на замръзване
  • Пепел
  • Вода
  • Температура на течливост
  • Корозия на медна пластина
  • Плътност


Предварителната подготовка на СИД 1 позволява да се реагира своевременно на новоприетите норми за изпитване качеството на горивата.

 

От 1 март 2010 година, в лабораторията се изпитва FAME по EN 14078 / 2009 година, за разлика от другите лаборатории, които започнаха това изпитване през втората половина на годината.

 

ИЛГ към СИД 1 започва изпитване с газов хроматограф на био - етанол, задължителен компонент в автомобилните бензини от 1 март 2011 година.


Със Заповед № 1600 от 15.12.2012 година ИЛГ към СИД 1ООД получи от Българска служба по акредитация сертификат за акредитация с № 10ЛИ.

 

Лабораторията приема да изпитва течни горива по отделни физико - химични показатели.

 

Контакти

СИД 1 ООД

Нови Искър, кв. Курило, Петролна База Зебра
028770238
0887207980
028770238