BGRegistar.com

СИГМАТЕХ ЕООД

Информация

СИГМАТЕХ ЕООД

Сигматех ЕООД е създадена през 2003 година със седалище град Пловдив. Дружеството е приемник на Сигма плюс, основана през 1997 година.

 

Основният предмет на дейност е разработка и производство на специализирани устройства и системи с вградена технология за сушене, измерването на влажност и енергоспестяването.

Вградените технологии за сушене не са просто въведена логика и режими, те са основата на системата, а електрониката е само носител.

 

Всяка технология е изпитвана и оптимизирана в продължение на месеци, докато се постигнат най - добрите  резултати. Технологията е оптимизирана по - качество на сушене, време на процеса или производителност, енергоемкост и постигане на най - адекватната реакция при непредвидени и аварийни ситуации.

 

Високата степен на автоматизация не е свързана със сложна настройка. Интерфейсът е изчистен заради това, че в по - голямата степен системата автоматична се настройва и намира оптималните настройки.

 

Различните сигнали за аларма дават възможност да се вземат нужните мерки, много преди да стане фатално за процеса, отклонението на даден параметър, което е извън възможностите на системата  - например липса на енергия или неадекватна реакция на изпълнителен механизъм.

 

Възможността за дистанционен контрол и услугата дистанционно технологично обслужване дават още по - високо ниво на сигурност.

 

Всички изделия на Сигматех ЕООД са с оригинална разработка.

 

При подбора на принцип на работа се изпитват всички известни и се избира най - удачния. Продължителните всеобхватни изпитания при възможно най - тежките условия са задължителни при всяка разработка. При всеки уред се обръща внимание от една страна на дуракоустойчивостта, а от друга на максималното изчистване на интерфейс с потребителя.

 

Качеството на работата е основен приоритет. Всяко изделие се изпитва на няколко нива -  като заготовка, като изделие и като цялостна система. Всяка конфигурация се тества поне 72 часа преди продажба.

 

Още при разработката се взимат в предвид всички крайни условия на работа. Макар и рядко, ако възникне сериозен проблем по време на гаранционния срок изделието се заменя с последния нов модел на същото изделие.

 

Сигматех ЕООД приема и обръща внимание на всяка препоръка от клиентите. Всичко тава гарантира сигурната и безотказна работа на предлагани изделия.

Контакти

СИГМАТЕХ ЕООД

Пловдив, ул. Правда № 2 - адм. сграда, ет.1 и 2
032620794
0878120100