BGRegistar.com

САМЕЛ 90

Информация

САМЕЛ 90

Адрес: Самоков, ул. Преспа 18 Тел: 072 26 82 40 / 0888 28 65 04 Email: office@samel90.com URL: САМЕЛ 90
 
Фирма САМЕЛ 90 АД е създадена през 1964 г. с цел задоволяване на потребностите на българската армия от електронно свързочно оборудване. След 1990 г. традиционната гама от изделия със специално предназначение се разширява с граждански изделия в областта на телекомуникационната техника, специализирана електроника за осветителната индустрия, резервни части за автомобили, компоненти за кабелни телевизионни мрежи, системи за колективното приемане на сателитни телевизионни програми и др. За осигуряване на производството на прецизни и надеждни механични детайли и възли, механичното производство е оборудвано със съвременни високо производителни машини с цифрово-програмно управление на фирмите “Вайлер”, “Маузер”, “Щайнел”, “Торнос”, “Асиера”, “Ажие” и др.Продуктите на “Самел 90” намират добър прием във Великобритания, Германия, Белгия, Франция, САЩ, Китай, както и в редица страни от Средния Изток и Африка.Във фирмата работят около 400 работници и специалисти, като над 20% от тях са с висше образование. Дейността на фирмата е на базата на напълно затворен цикъл на разработка и производство, основаващ се на наличието на:
  • развойна дейност със собствени сили и в сътрудничество с други фирми и научни институти;
  • автоматизиран и конвенционален монтаж на печатни платки и асемблиране;
  • възможност за интегриране на оборудване върху различни типове колесни и верижни превозни средства, както и върху стационарни платформи;
  • конструиране и изработка на инструментална екипировка за всички видове обработки, прилагани във фирмата;
  • метало-пресова и механична обработка на метали;
  • леене под налягане на алуминиеви и цинкови сплави;
  • пресоване и шприцване на бакелит, пластмаси и гуми;
  • галванотехнически и лакобояджийски покрития;
  • проектиране и изработка на феритни и пиезокерамични детайли;
 
Самел-90 АД непрекъснато се стреми да повишава качеството на услугите си, за постигане на възможно най-добри резултати.

Контакти

САМЕЛ 90

0072268240/0888286504