BGRegistar.com

ПРОТЕХ - ЗХМ ООД - Продукти

Продукти

ПРОТЕХ - ЗХМ ООД

Фирма Протех - 3XM произвежда и предлага следните продукти :


 

Резервоари за съхранение на петролни продукти от един  до двеста кубични метра, за подземен и надземен монтаж, едностенни и двустенни, еднокамерни или многокамерни,стационарни и подвижни, окомплектовани с присъединителни елементи по желание на клиента.

 

Резервоари за втечнен газ пропан - бутан или метан. 

 

Натрий и водокатионови филтри за промишлени води, изискващи омекотяване. 

 

Йонообменни колони за омекотяване на водите за ТЕЦ, котлени централи и промишлени води с изисквания за химическо очистване. 

 

Механични и реднапорни филтри за механично филтриране на сурова вода през кварцов пясък. 

 

Напорни резервоари за въздух за поддържане на налягането в инсталации за сгъстен въздух. 

 

Хидрофори за поддържане на налягането във водопроводната мрежа или водните отоплителни инсталации.

 

Солеразтворители за получаване на 5 до 20 % разтвор на NaCl за регенериращ разтвор за водоподготвителните инсталации. 

 

Цистерни за киселини и основи – натриева основа, сярна и солна киселина. 

 

Дозатори за киселини и основи с обем от 1 до 3 м3 за дозиране на киселини и основи за постигане на определена концентрация.

 

Водоводни подгреватели – топлообменници за подгряване на вода за отопление и битови нужди от топлоизточник – вода от ТЕЦ. 

 

По желание на клиентите - всякакви съдове от черна и неръждаема ламарина с дебелина до 28 мм и диаметър до 4800 мм. Заготовки за крупногабаритни съдове, предполагащи монтаж на място.

 

Метални конструкции по чертежи предоставени от клиента.

Контакти

ПРОТЕХ - ЗХМ ООД

Провадия, Северна индустриална зона
051842484
0894017901, 0894030841, 0889204177