BGRegistar.com

ПМУ КРЕМИКОВЦИ ООД

Информация

Информация

Промишлено - монтажно управление - Кремиковци съществува от 1960 година.

 

Поделение на ДСО Монтажи в Кремиковци за изграждане мощностите на най - големия металургичен комбинат в България - Металургичен комбинат Кремиковци.

 

През изминалите години бяха изградени, монтирани и пуснати в експлоатация стотици хиляди тона механо и електротехнологично оборудване, метални конструкции и тръбопроводи.

 

Впоследствие, в отговор на променящите се потребности на металургичен комбинат Кремиковци, промишлено - монтажно управление - Кремиковци, промени дейността си и се специализира в изпълнението на капитални ремонти, модернизация и реконструкция на съществуващите мощности в условията на действащо производство.

 

Промишлено - монтажно управление - Кремиковци се занимава с :

 

Механо - електромонтаж на машини и съоръжения.

 

Реконструкция, модернизация и извършване на ремонтни работи.


Монтаж КИП и А.


Пусково - наладъчни работи. 

 

Управител на ПМУ - Кремиковци ООД е Пейо Неков Пеев.

Контакти

ПМУ КРЕМИКОВЦИ ООД

София, р-н Кремиковци, ж.к. Ботунец
029802670
029802670