BGRegistar.com

Натали Клима ООД

Информация

Натали Клима ООД е българска компания, учредена през 1995 г. със седалище град София.


Динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, развиваща дейност в областта на климатичната, вентилационната и отоплителната техника.


Специализиране в проектиране, производство, доставка и монтаж на оборудване по индивидуални проекти.


От основаването си до днес, фирмата е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша.


Разполага със собствена производствена база, оборудвана с прецизни машини и съоръжения, с обособени цехове за производство на:

 

  • Вентилационни решетки;
  • Вентилационни съоръжения;
  • Въздуховодни елементи;
  • Прахово боядисване.


Стабилно стъпила на българския пазар, Натали Клима се разраства, инвестира в техника, подобрява производствения процес и увеличава капацитета на работа.


Фирмата работи професионално и коректно със своите партньори.


Основни приоритети в дейността на Натали Клима са използване на необходимата техника и материали за прецизно изпълнение на технологичните етапи на работния процес.


Ръководният екип, заедно със своите служители се стреми да направи фирмата разпознаваема и различима от многото други със сродна дейност, предлагайки широка гама собствени продукти – както унифицирани, така и продукти със специфични изисквания по поръчка на клиента.

 

Към настоящия момент, Натали Клима предлага на пазара над 30 продукта, като постоянно обогатява производствената гама с нови модификации на усвоените продукти.


Екипът, зает в дружеството се състои от квалифицирани служители и специалисти, които се характеризират с висок професионализъм и компетентност.


Благодарение на опита на екипа, модерното производство и софтуерните решения, Натали Клима гарантира изпълнение на проектите в уговорените срокове.


Системата за управление на качеството е изградена въз основа на ISO9001:2000, като в нея са интегрирани всички процеси в организацията, които имат отношение към качеството на предлаганите продукти.


Посредством иновации в работата и лоялност към клиенти и партньори, Натали Клима е сред водещите компании на българския пазар.

 

Поддържайки партньорски отношения с чужди и български компании, Натали Клима е предпочитан изпълнител на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации на много административни и търговски обекти на територията на страната.


Благодарение на опита си и гъвкавата фирмена политика, Натали Клима е предпочитан доставчик на много фирми.


Прецизност, високо качество, лоялност и коректност са запазена марка в работата на компанията.

 

Контакти

Натали Клима ООД

София, бул. цар Борис III 270
029571444, 029571583
0884592355
029571583