BGRegistar.com

МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД - Основни направления на дейност

Основни направления на дейност

- Пътно строителство – тук се включват всички видове пътни, железопътни и инфраструктурни съоръжения от републиканската пътна мрежа и инфраструктурата на населените места/пътища, магистрали, летища и други.

 

- Рехабилитация на пътища и асфалтополагане

 

- Поддържане на пътища и пътни съоръжения, вкл. при зимни условия

 

- Обекти, свързани с подобряване на вертикалната планировка на урбанизираните територии, като изграждане на паркове и паркинги

 

Политиката на Мегаинвест-Холд ЕООД е ориентирана към достигането на висока конкурентноспособност при реализирането на възложените проекти както в страната, така и в чужбина.

 

Персоналът, зает във фирмата притежава необходимите квалификации, образование и компетенции, за изпълнение на техническата нормативна уредба, работни проекти и спазване на изискванията за безпопасност и здраве на труда.

 Мегаинвест Холд ЕООД

 

Мегаинвест Холд ЕООД

 

Контакти

МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД

Дупница, ул. Самоковско шосе № 38
070151209
070151209