BGRegistar.com

МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД

Информация

Мегаинвест-Холд ЕООД е част от Мегаинвест Холдинг, основан през 1997 година. Собственик на дружеството е г-н Цветан Цветанов.

 

Мегаинвест-Холд ЕООД е едноличен собственик на капитала на „Пътно поддържане – Дупница“ ЕООД, от 21.01.2004 година с Решение на Кюстендилския окръжен съд.

 

Динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, чиято дейност е насочена в сферата на проектирането и изграждането на обекти от пътната инфраструктура. Дейности се извършват и по прилежащите към тях принадлежности.

 

Мегаинвест-Холд ЕООД извършва хидротехническо строителство, жилищно строителство, ремонт на жилищни и промишлени сгради, както и инженерингова дейност.

 

Компанията е специализирана в професионалната вертикална планировка на обекти, високото строителство и други.

 

Непрекъснато инвестира в разширяване спектъра на предлаганите дейности и услуги.

 

Клиентите и партньорите високо ценят експедитивността, коректността, надеждността и отлично платежно поведение на фирмата.

 

Мегаинвест-Холд ЕООД се е наложила и утвърдила, като лидер в строителния бранш, радва се на добър авторитет и постоянни клиенти. 


Член на Българска Строителна Камара от 2000 година. Дружеството притежава всички необходими сертификати и атестати, притежава сертификат като носител на ЗЛАТЕН ПРИЗ за най-добра строителна практика в РБългария.


Фирмата е отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.


Екипът, зает в дружеството се състои от квалифицирани служители и специалисти, които се характеризират с висок професионализъм и компетентност.


Посредством иновации в работата и лоялност към клиенти и партньори, Мегаинвест-Холд ЕООД е сред водещите компании на българския пазар.


Прецизност, високо качество, лоялност и коректност са запазена марка в работата на компанията.


Мегаинвест-Холд ЕООД - Вашят бизнес партньор - Доверете ни се, ние работим за Вас!

 

Удостоверения

 

Мегаинвест Холд ЕООД

 

Мегаинвест Холд ЕООД

 

Мегаинвест Холд ЕООД

 

Мегаинвест Холд ЕООД

 

Мегаинвест Холд ЕООД

 

 

Контакти

МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД

Дупница, ул. Самоковско шосе № 38
070151209
070151209