BGRegistar.com

МАСТЪР - ПИК ЕАД

Информация

Дружеството „МАСТЪР-ПИК” ЕАД е регистрирано през 1999 г. като сдружение на фирми, развиващи дейност в сферата на общественото хранене и с течение на времето се наложи в няколко сегмента:

 


- Ресторантьорство


- Доставка на готова храна


- Търговия с хранителни стоки и полуфабрикати


- Инвестиции в изграждане на производствени бази и мениджмънт на търговски обекти в сферата на общественото хранене

 


Основната дейност на дружеството е производство и доставка на храна за специализирани обществени заведения – болници, детски градини, училища, домове за възрастни хора, спортни организации, както подготовка и организиране на кетъринг за масови мероприятия.

 


Фирмата е изпълнител на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, приложени са и съответните референции за добро изпълнение.

 


Дружеството разполага с 9 модерно оборудвани производствени бази тип Кухня-майка на територията на страната, 3 от тях в гр. София и по една в гр. Ловеч, гр. Плевен, гр. Троян, гр. Велико Търново, гр. Стара Загора и гр. Бургас, регистрирани съгласно действащото нормативно законодателство и изискванията на ОД на БАБХ.

 


За да запази конкурентоспособността си на пазара и за да затвърди позициите си, „МАСТЪР-ПИК” ЕАД инвестира в материалните си бази и осигурява актуално обучение на персонала си, отговарящ за изпълнението на специализирана дейност /диетолози, готвачи, помощник-готвачи, диспечери, спедитори и др/.

 


На територията на своите производствени бази, дружеството е разработило и внедрило европейски стандарти, интрегрирани системи за управление и контрол на качеството на производството.

 


„МАСТЪР-ПИК” ЕАД притежава сертификатите НАССР, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007, издадени от сертифициращия орган Джи Си Ес България – акредитиран от ИА БСА /Изпълнителна Агенция Българска Служба за Акредитация/ и генерален член на EFQM (European Foundation for Quality Management).

 


С вече над десет години опит в сектора на общественото хранене фирма „МАСТЪР-ПИК” ЕАД натрупа ноу-хау, което прилага успешно и гаранция за това са многобройните референции от партньорите на фирмата, с които тя работи години наред.

 

 

Контакти

МАСТЪР - ПИК ЕАД

София, ул. Незабравка № 25, парк хотел Москва, ет. 3, офис 311
029733254
024235576