BGRegistar.com

ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Информация

ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Адрес: Стара Загора, ул."Охридско езеро" No3 Тел: 0899 88 22 20 / 0888 422 240 / 0886 64 41 85 Email: marketing@bg.linde-gas.com URL: ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД
 
Фирма Линде Газ България е специализирана в доставката, монтажът и поддръжката на необходимото техническо оборудване-съдове под налягане, изграждане на газови инсталации, захранващи системи, сервиз и тестване.
Предлагането на най-нови технологии, обслужвани, захранващи системи от специалисти и иновационни решения са причини компанията да бъде предпочитан партньор на българския пазар.
Нашето портфолио от услуги Ви осигурява резюме на предлаганите от нас цялостни услуги, които Ви позволяват да подобрите бизнес процесите, свързани с газове.
Нашите газове имат определяща роля в почти всеки сектор на индустрията, търговията, науката и изследванията - повишаване качеството на живот чрез принос към опазването на околната среда, здравеопазването и защитата набезопасността.
Нашите клиенти използват нашите газове, с цел да се подобри конкурентоспособността, да се намалят производствените разходи иповишаване на качеството и производителността.
Широкият спектър от приложения на техническите газове в различни индустрии, медицина, опазване на околната среда, изследване и развитие нарежда Линде Газ България сред водещите компании в този бранш.

Добре развитата партньорска мрежа на Линде Газ България във всички големи градове на страната е гаранция за качество и бързина при обслужване на клиентите.

Контакти

ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД

00899882220/0888422240/0886644185